Накъде върви българското биоземеделие

Накъде върви българското биоземеделие? Този въпрос напоследък много често се задава и от производителите, и от потребителите. Равносметката според окончателните данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за 2016 г. е доста обнадеждаваща: 7262 регистрирани оператори за биопроизводство и 88 710 хектара сертифицирани обработваеми земи/култивирани площи. Най-много са площите със зърнено-житни култури, включително ориз – 30 940 ха, следват техническите култури – 30 512 ха, а най-малко са пресните зеленчуци и плодове – само 3675 ха, въпреки че в сравнение с предходната 2015 г. те са нараснали почти с 50 на сто.
Все още обаче българският пазар на биопродукти е малък и възлиза на 16 млн. лв., макар че през последните 4 години пазарът расте около 20% годишно. У нас потреблението на биологично чисти продукти е под 1 процент при средни за ЕС 4 на сто. Всички анализи сочат, че територията на България, която е 33 процента полупланинска, дава уникален шанс за развитие на българското биоземеделие и най-вече на дребното.
Въпреки това въпросът накъде върви българското биоземеделие продължава да е актуален. Аргументиран отговор потърсиха и членовете на Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ), които се събраха на работна среща в края на първата седмица на ноември в Панагюрище, за да отчетат дейност на организацията от септември 2016 г. до октомври 2017 г. На форума беше изтъкнато, че през последните 2 години броят на биопроизводителите, които заявяват желание да станат част от БАБ, нараства. На форума бяха обсъдени и приети кандидатурите на нови членове.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

Животновъдство

Собствениците на умъртвените от птичи грип птици ще бъдат обезщетени по пазарни цени

Собствениците на умъртвените от птичи грип птици ще бъдат обезщетени по пазарни цени

Собствениците на умъртвените от птичи грип птици в стралжанските села Чарда...

Времето


Высококачественная декоративная штукатурка по разумной цене. Профикиев.

МЕСЕЧНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 01 - 31 ДЕКЕМВРИ 2017г.

ВАЛЕЖИ, ЗАСТУДЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА ВЕГЕТАЦИЯТА ПРИ ЕСЕННИТЕ ПОСЕВИ

През декември агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и под климатичните норми.

След краткотрайните зимни прояви на времето в края на ноември, довели до затихване, а на места в Северна България – и до прекратяване на вегетационните процеси при есенните посеви, в началото на декември се прогнозира повишение на температурите. В част от югоизточните и южните райони стойностите на средноденонощните температури ще надвишават биологичния минимум, необходим за протичане на вегетация при зимните житни култури и зимната рапица.

Очакваното застудяване през втората половина от първото десетдневие ще прекрати развитието на пшеницата, ечемика и зимната рапица и в Южна България.

През второто и третото десетдневие на декември прогнозираните температурни условия ще бъдат в граници, които ще поддържат в покой зимуващите земеделски култури. Изключения са възможни в част от крайните южни райони и по Черноморското крайбрежие. В тези райони в средата на третото десетдневие има вероятност да се създадат условия за краткотрайно, нежелателно, възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури, което би довело до намаляване на тяхната студоустойчивост.

В края на декември при пшеницата и ечемика ще преобладават фазите братене и трети лист. Във фаза поникване и начален стадий на листообразуване ще зимуват късно засетите ноемврийски посеви.

През месеца прогнозираните минималните температури, на места до минус 15°С, в условия без снежна покривка, при по-продължително задържане ще застрашават от измръзване зимните житни култури, които не успяха да встъпят във фаза братене през есенната си вегетация.

Тези стойности са над критичните за посевите с рапица, които ще зимуват във фаза розетка (от 6-8 листа).

През декември очакваните наднормени валежи ще увеличават почвените влагозапаси в еднометровия слой и в голяма част от полските райони те ще достигат нива близки до пределната полска влагоемност (ППВ).

Дукена Жолева

Агрометеоролог в НИМХ-БАН

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия