Търсят лек за гръбнака на икономиката

Малкият и средният бизнес са гръбнака на всяка икономика,а семейните, малките и средните стопанства и предприятия  носят на гърба си земеделието. Изтърканото клише явно вече не работи. Откакто сме в ЕС, въпреки предвидените помощи по линия на европейските програми и фондове, броят на малките селскостопански производители постоянно намалява. Според обобщените данни на „Евростат“, за 10 години броят на семейните, малките и средните ферми в България е намалял  наполовина , а броят на големите стопанства се е увеличил с 46 на сто. Процеси на окрупняване на стопанствата протичат и в останалите държави, но в други съотношения. В Унгария  броят на малките стопанства намалява с 22%, а на големите ферми се увеличава с 18%. В Румъния съответно  с 8% и с 35%. По-зле от нас е Словакия, където общото намаление на броя на малките ферми е най-голямо - със 66%, а нарастването на големите ферми е най-малко- със 6 на сто.Затова дребните фермери очакват с надежда предложението на Европейската комисия  да се приеме директива от  европарламента за  по-справедливо третиране на малките и средни производители и преработватели. „Крайно време е да възстановим баланса в хранителната верига. Искаме да се уверим, че малките земеделски стопани и търговци на дребно функционират в справедлива и здрава търговска среда и че не се толерира злоупотреба или нелоялни практики. Приветстваме предложението на Комисията и сме готови да работим конструктивно с Европейския парламент, за да може директивата да бъде приета възможно най-скоро“, заяви министър Румен Порожанов на срещата в Люксембург. Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви: „Колко здрава е една верига, личи от най-слабото є звено. Веригата за предлагане на храни не може да функционира добре и резултатно, ако няма равнопоставени, почтени условия. Представеното предложение е в защита на справедливостта — да бъде чут гласът на тези, които не по своя вина се оказват жертва на слабата си позиция за договаряне.
Вижте в броя кои нелоялни търговски практики в ЕС скоро ще бъдат забранени и как гръбнакът на икономиката и агробизнеса ни може да се поизправи.

Агрополитиката

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж....

Пазари, борси, цени

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански...

Хранителна индустрия

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ е издал актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен. Констатирани са...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия