Нараства безпокойството на Европейския съюз заради процъфтяващата търговия на Турция с Русия

По данни на Турския статистически институт и министерството на търговията на Турция стойността на износа на страната за Русия е нараснала с 46 на сто в последните три месеца в сравнение със същия период на миналата година. От май до юли турският експорт за Русия е бил на стойност 2,04 млрд. долара, което е с 642 милиона долара повече от същото тримесечие на м.г. Само миналия месец стойността на износа на Турция за Русия е нараснала със 75 процента на годишна база - от 417 милиона долара през юли 2021 г. на 730 милиона долара през юли т.г.

"В момент, когато Европейската общност намалява връзките си с Русия в отговор на агресията й срещу Украйна, не е много подходящо да се засилват връзките или ангажиментите с Москва", заяви Жозеп Борел. 

Увеличението с 313 милиона долара е най-голямото спрямо всички страни, с които Турция търгува. Делът на Русия в общия експорт на Турция през юли е 3,9 процента в сравнение с 2,6 процента 12 месеца по-рано.

 

Eвростат: всички страни членки на ЕС са регистрирали намаление на емисиите

През първото тримесечие на 2022 година емисиите парникови газове от икономиката на ЕС са били 1029 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид, което е увеличение със съответно 7 на сто и 6 на сто спрямо същото тримесечие на 2020 и 2021 година. Все още обаче те остават под равнищата, отчитани преди КОВИД-19, съобщава Евростат.

За сравнение, през първото тримесечие на 2019 година икономиката на ЕС е емитирала 1035 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид.

През първото тримесечие на 2022 година икономическите сектори, които са допринесли в най-голяма степен за емисиите парникови газове, са домакинствата (24 на сто), електроенергията, доставки на газ (21 на сто) и производството (20 на сто), следвани от селското стопанство (12 на сто), транспорт и съхранение (10 на сто). Емисиите парникови газове са нараснали във всички сектори спрямо същия период на 2021 година с изключение на този на домакинствата, където показателят е останал на същото равнище  (245 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид). Най-голямо увеличение е отчетено в транспорта и съхранението (+21 на сто), минното дело (+15 на сто) и строителството (+11 на сто). 

Емисиите парникови газове са нараснали в почти всички страни членки на ЕС през първата половина на 2022 година спрямо същия период на 2021-а, което е знак за възстановяване от пандемията от КОВИД-19. Нидерландия (-9 на сто) и Финландия (-1 на сто) са единствените страни членки, които са отчели спад на емисиите през първото тримесечие на 2022 година спрямо първото тримесечие на 2021 година

Сред страните членки с най-голям растеж на емисиите през първото тримесечие на 2022 година спрямо същия период на 2021 година са България (+38 на сто), Малта (+21 на сто) и Ирландия (+20 на сто).

При сравнение на първото тримесечие на 2020 година със съответното тримесечие на 2019 година се очертава различна картина: почти всички страни членки на ЕС са регистрирали намаление на емисиите в началото на пандемията. 

 

Европейската комисия ни наказва заради липса на резултати

Европейската комисия ни наказва заради липса на резултати, предупреди служебният екоминистър Росица Карамфилова. Тя изтъкна, че възможността за санкции са изключително големи. Ако не успеем да затворим старите сметища, се очаква голяма санкция в осем цифрена сума в евро.

  Наказателните процедури срещу страната ни са във фокуса на работа на служебния екоминистър.  Тя подхожда с изключително голямо доверие към екипа си и е убедена, че ще се справи със задълженията си. Карамфилова добави, че трябва да се направи одит на работата на предишния министър на околната среда и водите Борислав Сандов, за да се определят какви са добрите практики, а не да се установят някакви закононарушения.

 Тя ще се фокусира върху спешни мерки във връзка с наказателните процедури по отношение неспазване на екологичното законодателство, ускоряване на стратегически проекти, както и Плана за възстановяване и устойчивост.

  Запозната е с казуса защо е затворен ТЕЦ „Брикел“, като посочи, че основният проблем е изпускането на неорганизирани емисии. „Пуши отвсякъде и това е абсолютно нарушение“, посочи Карамфилова. Спрени са и двата последни енергийни котли на ТЕЦ „Брикел“, по думите ѝ - чака се окончателно решение на съда.

 Карамфилова увери още, че са наети лица, които да следят за реда при Рилските езера. По отношение на АМ „Струма“ Тя обясни, че това, което е ключово е, че ЕК очаква от нас да съобразим оценката за съвместимост и екооценката за магистралата.

 

 

 

Правителството прие Постановление относно процеса по присъединяване на България към ОИСР

Министерският съвет прие Постановление за организация и координация на процеса на разговори за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

На 25 януари 2022 г. Съветът на ОИСР взе решение за откриване на разговори за присъединяване към Организацията с 6-те страни кандидатки, между които е и България, която официално прие отправената покана за започване на разговори за членство. В рамките на срещата на Съвета на ОИСР на ниво министър на 9-10 юни 2022 г. бе приета Пътна карта за присъединяване на България към ОИСР, която съдържа параметрите на започващия процес на разговори, в т.ч. условията на задълбочени технически прегледи. С получаването на Пътната карта на практика стартира процесът на присъединяване. Темпът на този процес до голяма степен зависи от добрата и ефективна междуведомствена координация.

С Постановлението на Министерския съвет се доразвива и укрепва съществуващия координационен механизъм, като се предвижда създаване на организация и координация за разпределение на отговорностите и на начина на взаимодействие между институциите, с цел осигуряване на максимална ефективност в процеса на разговори за присъединяване. То регламентира правомощията на МС, на министъра на външните работи в качеството му на Председател на Междуведомствения координационен механизъм /МКМ/, структурата и функциите на МКМ, както и начина на вземане на решения.

Постановлението на МС определя функциите на Междуведомствения координационен механизъм и начините на взаимодействието му с Министерския съвет с цел провеждане на единна национална политика на България по въпросите, свързани с процеса на присъединяване към ОИСР.

 

Национално междуведомствено звено във връзка с предстоящите на 02.10.2022 г. избори за Народно събрание

В изпълнение на разпоредбата на чл.18, ал.5 от Изборния кодекс ръководството на Прокуратурата на Република България (ПРБ) изпрати писмо до служебния вицепремиер по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и до председателя на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев, в което предлага да бъде създадено Национално междуведомствено звено във връзка с предстоящите на 02.10.2022 г. избори за Народно събрание.

Създаването на звеното цели да се подобри взаимодействието и координацията между институциите за законосъобразно провеждане на изборите и за гарантиране на политическите права на гражданите. През годините работата му е показала добри резултати и практики, които са в интерес на българските граждани.

Прокуратурата на Република България продължава да отстоява позицията, че само със съвместните усилия на всички правоохранителни и правоприлагащи институции в рамките на функционалната им компетентност могат да бъдат постигнати очакваните от българското общество резултати.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Нараства безпокойството на Европейския съюз заради процъфтяващата търговия на Турция с Русия

Нараства безпокойството на Европейския съюз заради процъфтяващата търговия на Турция с Русия

Вторник, 16 Август 2022

По данни на Турския статистически институт и министерството на търговията на Турция стойността на...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Кръстосаните проверки за Кампания 2022 приключиха, застъпените площи са рекордно малко

Кръстосаните проверки за Кампания 2022 приключиха, застъпените площи са рекордно малко

Понеделник, 08 Август 2022

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи месец по-рано кръстосаните проверки...

Компании, Събития, Анализи

Международна конференция „EXPLORE USA”

Международна конференция „EXPLORE USA”

Сряда, 10 Август 2022

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Посолството на САЩ в София...

Реколта, Пазари, Цени

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) намира търга на „Булгаргаз“ с начална цена от 380 лв./MWh за скандален

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) намира търга на „Булгаргаз“ с начална цена от 380 лв./MWh за скандален

Вторник, 16 Август 2022

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) намира търга на „Булгаргаз“ с начална цена...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

До 15 август пчеларите могат да подават заявление за плащане по Пчеларската програма за 2022 г.

До 15 август пчеларите могат да подават заявление за плащане по Пчеларската програма за 2022 г.

Сряда, 10 Август 2022

Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.