След 8 години чакане тръгва мярката за напояване Мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“

След 8 години чакане тръгва мярката за напояване Мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“по Програмата за развитие на селските райони.

  Тя ще бъде отворена в началото на януари.  Мярката за напояване се подготвя вече осем години. Отварянето на нейния прием беше включен в Индикативния график за месец октомври тази година. Това не се случи, но през първата половина на месец януари тя ще бъде факт.

Идеята на това подпомагане е да се възстанови инфраструктурата за напояване, като се реконструира и модернизира според нуждите.Бюджетът по процедурата ще бъде 50 млн. евро, като помощта е насочена към напоителните обекти и системи, разположени извън отделните земеделски стопанства.Субсидиите ще бъдат насочени към „Напоителни системи“ ЕАД, както и към оператори, които предоставят услугата „Доставяне на вода за напояване“, собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура.

 Кооперациите също са допустими бенефициенти по мярката.В Индикативния график за следващата година са запланували общо 11 мерки на обща стойност над 52 млн. лв

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

  Мария Габриел ще участва в конференция на тема „Западните Балкани - ясна пътна карта за пътя напред“

Мария Габриел ще участва в конференция на тема „Западните Балкани - ясна пътна карта за пътя напред“

Четвъртък, 12 Декември 2019

На 13 декември  българският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж  Мария...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Четвъртък, 28 Ноември 2019

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са определени ставките...

Реколта, Пазари, Цени

Ниските изкупни цени продължават да са най-сериозното предизвикателство пред българските пчелари

Ниските изкупни цени продължават да са най-сериозното предизвикателство пред българските пчелари

Четвъртък, 12 Декември 2019

Ниските изкупни цени продължават да бъдат най-сериозното предизвикателство пред българските пчелари, заяви Михаил Михайлов,...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019

Сряда, 11 Декември 2019

ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2019. Днес...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.