Аграрен университет- Пловдив инициира създаването на регионален хъб за биоикономика- Пловдив

На 20.01. 2023 се проведе втора среща на бъдещия регионален хъб за биоикономика- Пловдив. Инициатор на инициативата е Аграрен университет- Пловдив, представен от ректора проф. д-р Христина Янчева, заместник-ректора по научна и проектна дейност проф. д-р Владислав Попов и доц. д-р Петър Борисов. Те приветстваха участниците в срещата- представители на публичния и частния сектор, които демонстрираха интерес и желание за подкрепа на начинанието по време на първата среща по темата през ноември 2022 г.

Проф. Христина Янчева представи на участниците присъединяването на Аграрен университет- Пловдив като пълноправен партньор в BIOEAST Bioeconomy Educational Hub - образователна мрежа от шест европейски университета в областта на биоикономиката (https://bioeast.eu/2022/12/16/conference-conclusion-bioeconomy-education-a-bioeast-perspective-setting-the-bioeast-universities-network/ ). Целта на мрежата, създадена от Инициативата за развитие за биоикономика, базирана на знанието в страните от Централна и Източна Европа BIOEAST, е повишаване на нивото на образование и научен капацитет в държавите-членки и трансфер на знания и умения. Проф. Янчева подчерта, че за развитието на тази така важна за Европа и света област - кръговата биоикономика, е нужно висококачествено образование. За съжаление, в много страни, включително България, капацитетът за такова развитие е недостатъчен. За тази цел, Аграрен унверситет- Пловдив от няколко години активно разработва обучителни програми по биоикономика със съдействието на водещи европейски университети- във Вагенинген, Нидерландия, в Дъблин, Ирландия и в Болоня, Италия, чийто учени обучават и наши преподаватели. С новоразкритите курсове по биоикономика и с членството си в образователната мрежа BIOEAST и европейския университетски алианс UNIgreen, Аграрен университет- Пловдив поставя в България началото на амбициозната цел той да се превърне в национален център за биоикономика, както и да работи за включване на специалността в регистъра на професиите.

Създаването на регионален хъб за биоикономика в област Пловдив е логичното продължение на заложените от университета цели. Проф. Владислав Попов подчерта, че такъв тип организации на висши училища, фирми в областта на агро-храните, горските и био-базираните ресурси, професионални браншови организации и държавни, научни и публични институции, вече съществуват в Европа, като стремежа на Европейската комисия е да бъдат създадени поне 100 "живи лаборатории" по агроекология и биоикономика в различните държави в следващите години. Членовете на хъба ще могат да допринасят за дейноста му със своите знания и практически опит, както и ще представляват интересите и визията на техните общности относно био- базирани решения, технологии и добри практики за рециклиране на органични продукти и вещества; ще се обучават служители и ще се повишава капацитета на мениджърите.

Г-жа Марияна Хамънова от Клийнтех, партньор на Аграрен университет в EIT Food Hub- България, допълни, че една от основните задачи на бъдещия хъб ще е да се разработват иновационни инструменти, технологии и материали за създаване за кръгова икономика на регионално ниво спрямо локалните нужди, които да бъдат тествани, демонстрирани и имплементирани директно при местния бизнес. Ще се разработват и различни бизнес модели, при които да бъдат ангажирани и други участници по веригата на стойността, с оглед на това да бъдат елиминирани неефективни процеси и да бъдат включвани нови, ефективни, в контекста на кръговата икономика.

Г-жа Карина Ангелиева, бивш заместник-министър на иновациите и растежа, посочи важността на реалното въздействие от хъба, а именно конкретни, измерими и качествени резултати за местната икономика, земеделие, промишленост, образование. Според нея е нужно да се създаде работеща регионална екосистема, съставена от академични и научни институции, бизнес, публични органи и регионални власти, крайни потребители и граждански организации. Тя предложи първата работна година от създаването на хъба да бъде посветена на разработване на пилотни научно-изследователски проекти, които да бъдат тествани в реални бизнес условия и да бъдат приложими към конкретните нужди на областта. Може да бъдат инициирани и състезания за млади предприемачи и учени, които да разработват решения и дори да се създадат стартъпи.

Г-жа Ангелиева отбеляза нуждата от изработване на регионална иновационна стратегия по биоикономика с помощта на местните власти. Тя изрази съгласие, че образованието в сферата на биоикономиката и популяризиране на професията е изключително важно, за да има развитие. Тя е на мнение, че хъбът трябва да бъде регионален център за комуникация и информация относно достъп до финансиране на инвестиции в кръговата икономика и споделяне на добър опит. Важно условие за успех на инициативата също е да има инвестиции във физическа изследователска инфраструктура, технологичен център, където да се извършва разработването и тестването на решенията. Г-жа Ангелиева изрази надежда, че пловдивският регионален хъб ще може да кандидатства по програма на Хоризонт Европа за координиращ център на мрежа от хъбове по биоикономика в балканския регион през 2024 г.

Проф. Владислав Попов допълни, че работата на Аграрен университет- Пловдив по интегриране на знания и дейности по биоикономика на местно и европейско ниво, е стартирала още през 2016 г. и е време да се приложат на практика действия в България.

Всички участници се обединиха около идеята за регистриране на юридическа форма на Регионалния хъб и за по-нататъшната работа в тематични работни групи по под-области на регионалната биоикономика.

Срещата продължи с онлайн включване на водещи учени от университетите във Вагенинген, Нидерландия и Центърa по биоикономика BIOrbic, Ирландия, които са партньори в съвместния проект на Аграрен университет- Пловдив CAPBIO4BG (https://capbio4.bg/html/) - част от Националната програма на МОН „Европейски Научни Мрежи". С участниците в Регионален хъб - Пловдив бяха дискутирани теми от взаимен интерес, свързани с картирането на биоикономиката в региона, обновената стратегия за научни изследвания в областта на биоиконмиката на Аграрен университет- Пловдив, както и насоки за развитие на биоикономиката в България.

 

 

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Прецизно земеделие: сеитба на царевица в Бибионе с MS8230 на MaterMacc

Прецизно земеделие: сеитба на царевица в Бибионе с MS8230 на MaterMacc

Четвъртък, 16 Март 2023

Свидетелството на фермата Морето: Миналата пролет отидохме в Бибионе, в провинция Венеция, за да настроим...

Компании, Събития, Анализи

Два дни до откриването на ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ и ЦВЕТНА ПРОЛЕТ в Панаира

Два дни до откриването на ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ и ЦВЕТНА ПРОЛЕТ в Панаира

Понеделник, 20 Март 2023

В сряда ще бъдат открити две от най-зелените и цветни изложби от календара на...

Реколта, Пазари, Цени

Министерството на земеделието работи по дигитална карта за българските традиционни продукти

Министерството на земеделието работи по дигитална карта за българските традиционни продукти

Събота, 25 Март 2023

Министерството на земеделието работи по дигитална карта за българските традиционни продукти, обичаи и забележителности,...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Дневните пари при командировка в България се увеличават двойно

Дневните пари при командировка в България се увеличават двойно

Сряда, 22 Март 2023

Минималният размер на дневните пари при командировка в България да се увеличи от 20...

Иновации, Обучение, Агросвят

Заместник-министър Джиков: Иновациите ще ускорят растежа на българското производство

Заместник-министър Джиков: Иновациите ще ускорят растежа на българското производство

Четвъртък, 16 Март 2023

Иновациите в агросектора, включително автоматизацията и дигитализацията, ще ускорят  растежа на българското производство в...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.