Девет милиона еврофермери хранят Европейския съюз и много страни извън него

В края на май 35 журналисти от различни страни на Европейския съюз участваха в аграрен семинар в Брюксел. Организатор - службата за връзка с медиите на Генералната дирекция за селското стопанство и развитието на селските региони към Европейската комисия. Встъпителната презентация беше на ръководителя на дирекцията Волфганг Бурчер.

 9 милиона души, работещи в европейското селско стопанство, осигуряват храна не само за населението на Европейския съюз, но и за много други страни по света.

 - В своето изказване Вие споменахте една книга на германски автор, озаглавена "Устойчивата крава", в която се набляга на вредните емисии от животновъдството. Така устойчивата крава се превръща в синоним на голяма част от проблема и въпросът е как да се измери всъщност количеството емисии от говедата?

Трябва да признаем, че селското стопанство има голям принос за емисиите от парникови газове. Мисля, че в световен мащаб европейският дял от емисиите от агросектора е около един процент, а в рамките на Европейския съюз близо 13 на сто от парниковите газове идват от селското стопанство. Това означава, че трябва да опитаме да намалим парниковите газове от аграрния сектор, но в същото време трябва да сме наясно, че селското стопанство произвежда нашите хранителни продукти. И те са важни и решаващи за нас, тъй като една област, в която имаме стратегическа автономия, на която напоследък толкова се набляга, е именно продоволствието. Европа разполага с достатъчно продукти, както от растения, така и от животински произход.

Ако погледнем източниците на парниковите газове от селското стопанство, ще видим, че голяма част от тях идват от животновъдството, най-вече от говедата, при които храносмилането произвежда метан. Друга голяма част се дължи на изкуствените торове. Това са точките, на които трябва да наблегнем, за да намалим емисиите от селското стопанство.

Ние сме на мнение, че в животновъдството това може да стане чрез т.нар. фуражни добавки, които намаляват метана от храносмилането, чрез селекция на нови породи, които произвеждат по-малко парникови газове, както и чрез начина, по който отглеждаме пасищните животни. Всичко това може да помогне за намаляване на емисиите и на тези теми са посветени и нашите системи за подкрепа.

 - За да има успех този подход, е нужно да разполагаме с растения, които при храносмилането от животните произвеждат по-малко газове. И тук идва следващият въпрос – как науката да създаде нови сортове растения, без да се сблъсква с проблема ГМО?

Да, наистина това е много важен въпрос за селското стопанство. Мисля, че всички искат аграрният сектор да стане още по-устойчив, но тук имаме редица конфликти, що се отнася до целите. От една страна искаме да гарантираме доходите на фермерите, а от друга – селското стопанство да стане по-устойчиво. На пръв поглед тези две неща са несъвместими. Смятам обаче, че благодарение на изследователската дейност, на иновациите, ще сме в състояние да решим това привидно противоречие.

Когато казвам, че изкуствените торове са един от големите причинители на вредни емисии, тогава трябва да кажа също така, че с т.нар. прецизно земеделие мога да направя така, че да ползвам далеч по-малко торове и въпреки това да получавам същото количество реколта. Ако пусна дрон над нивата, мога да видя, че тук трябва да се натори малко, там трябва да се натори повече и т.н. По този начин мога да спестя голямо количество тор.

Така че науката и иновациите имат потенциала да направят селското стопанство по-устойчиво. Ние сме на мнение, че прилагането на модифицирани генни технологии също може да бъде елемент, с който селското стопанство да стане по-устойчиво. Например, защото можем да имаме растения, които се нуждаят от по-малко вода, а това е много важен фактор за бъдещето.

За европейците обаче е много важно от тези технологии да не произлиза опасност за здравето и околната среда. Затова Европейската комисия представи предложение, според което ще се приемат само такива модификации, които биха могли да се случат и в природата. За всички други генни промени, които не се срещат в природата, и занапред остават в сила строгите процедури за лицензиране. За онези промени обаче, които са възможни в природата, процедурите да бъдат по-опростени. Това, разбира се, не е единственият инструмент, с който да направим земеделието по-устойчиво, изобщо не го твърдя, но просто сме длъжни да проверим всички тези възможности.

 - В средносрочен или по-дългосрочен план Европейският съюз ще приеме нови държави – страните от Западните Балкани и евентуално Украйна. Това поставя Съюза пред големи предизвикателства, особено на фона на големите аграрни предприятия в Украйна, както и с оглед на по-скоро малките стопанства в държавите на Балканския полуостров. Вашият коментар?

Този въпрос наистина тревожи мнозина. Нека само кажа, че и в миналото на няколко пъти сме имали разширяване на Европейския съюз, като бяха приети и държави с голямо значение за селското стопанство. Спомнете си приемането на Испания, която има много силен аграрен сектор, и което постави на нокти нейните съседи, най-вече Франция. А при последните разширявания интегрирахме и други големи държави със силно селско стопанство като Полша и Румъния.

Тук възникват два въпроса. Първият е какви ще бъдат разходите за това разширение? В миналото винаги успявахме да се справим – чрез преходни разпоредби, чрез предприсъединителни мерки, както и чрез промени на нашата политика. Така бяхме в състояние да задържим плащанията на високо ниво, и това беше приемливо за всички.

Вторият въпрос е какво означава интеграцията на толкова голям производител, най-вече на растителни продукти, за стопанствата, които сега са в Европейския съюз? Тук се нуждаем от много подробен анализ на случващото се, но не бива и да забравяме, че и сега голяма част от украинското производство отива за световния пазар – след като Черно море отново е проходимо, благодарение на усилията на някои от страните по неговите брегове. Така Украйна изнася своята продукция за цял свят, а не само за Европа.  

В своята презентация по време на семинара Волфганг Бурчер изтъкна, че днес 9 милиона души, работещи в европейското селско стопанство, осигуряват храна не само за населението на Европейския съюз, но и за много други страни по света. Благодарение на техния труд Съюзът има продоволствена независимост и добър баланс между внос и износ. Предизвикателства пред сектора са и желанията на потребителите за къси вериги на доставките, за повече регионални продукти и за по-зелена аграрна система. Тези желания обаче невинаги са съвместими с реалността, при която за последните 10 години от картата на Европейския съюз са изчезнали 3 милиона предимно малки и средни ферми.

След изборите за нов Европейски парламент, Общата селскостопанска политика със сигурност ще претърпи промени. А каква ще бъде следващата - дебатите по нея вече започнаха. Чуват се гласове за спиране на директните плащания, коментира се, че когато Украйна влезе в Европейския съюз, това ще намали подкрепата за останалите европейски стопани с между 20 и 30%. Протестите на европейските фермери дадоха ясен знак, че не са съгласни да платят толкова висока цена за Зелената сделка. И Европа вече направи крачка назад. Дали тази линия ще се запази - зависи от следващия състав на Европейския парламент, от състава на Съвета и от новата Европейска комисия. Едно е ясно - ако Европа иска да остане важен играч на пазара, трябва да има силно, устойчиво и конкурентно земеделие - без излишна административна тежест за фермерите, с адекватни стимули към тяхното производство и с уважение към техния труд. Защото продоволствената сигурност е в ръцете на европейските фермери.

Ексклузивно интервю на Алеко Дянков за Агро Тв

 

 

 

EIMA 2024, движеща сила за италианско-сръбското сътрудничество

46-ото издание на изложението в Болоня беше представено тази сутрин в Нови Сад (Сърбия) по време на конференция за селскостопански роботи. Технологиите за висока автоматизация са стратегически за повишаване на производителността на една все по-специализирана земеделска икономика като Сърбия. Висока иновация в сърцето на EIMA 2024, която открива зоната REAL, посветена на тестване и практически демонстрации на роботи.

 

Сърбия има голям селскостопански потенциал, особено в областта на отглеждането на плодове и зеленчуци, но за да го използва напълно, трябва да повиши конкурентоспособността на първичния сектор чрез инвестиции в най-съвременно механично оборудване. Това е посланието на конференцията, озаглавена „Земеделие 5.0 – Иновации в устойчивото земеделие“, която се проведе в понеделник, 20 май в рамките на международния панаир в Нови Сад. Организирано от белградския офис на ICE, събитието беше модерирано от Мирела Митрич, редактор на RTV Vojvodina Agricultural и на него присъстваха италианският посланик в Сърбия Лука Гори, директорът на белградския ICE Антонио Вентреска, президентът на FederUnacoma Mariateresa Maschio и съветник на Министерството на европейската интеграция Данило Голубович, който откри работата, като подчерта стратегическото значение на техническото сътрудничество и търговските отношения между Сърбия и Италия. Фабио Ричи, заместник-директор на FederUnacoma; Марко Оскар, ръководител на Центъра за информационни технологии; Йелена Несторов, председател на Съюза на кооперациите във Войводина; Мария Антанаскович, генерален секретар на Асоциацията на вносителите и износителите на селскостопанска техника; Лазар Туршиян от Факултета по земеделие към Университета в Нови Сад, експерт по прецизно земеделие; Стефан Глигорич, генерален секретар на Асоциацията на фермерите от ново поколение; и Деян Зорич от агромеханичната компания AgroTECH, фокусирани върху темите за висока автоматизация за първичния сектор.

 

Награди за иновации на Macfrut 2024

Римини, 9 май 2024 г. – На втория ден от Macfrut, международният панаир за сектора на пресните продукти, който се провежда в Римини Експо център, светлината на прожекторите е върху иновациите в биоразтворите и изследването на сортовете в сектора на десертното грозде.

 

 

Награда за иновации на Biosolutions

 

Продуктовата иновация беше наградена в четвъртото издание на наградата за иновации Biosolutions, част от международното събитие Biosolutions в Macfrut, което се превърна в европейска референтна точка за сектора с около седемдесет участващи компании. Координирани от Agri2000 net, научният партньор на събитието, две иновации бяха наградени от научния комитет: VYNYTY Pro Press от Bayer и YaraMila NUTRI от Yara.

 

В детайли, VYNYTY Pro Press повишава ефективността на опрашването при домати и праскови благодарение на по-дългата продължителност на третиране, лекотата на използване и високата устойчивост на продукта, тъй като той естествено се разгражда в околната среда в края на своя жизнен цикъл.

 

Другият награден иновативен продукт е YaraMila NUTRI от Yara. Използван в градинарски култури, той подобрява растежа на кореновата система и позволява по-добро усвояване на хранителни вещества при ниски дози.

 

 

 

Симпозиум за трапезно грозде Macfrut

 

Nuvau и Italian Club Variety, двама от тримата селекционери от Апулия, специализирани в подобряването на сортовете на италианското десертно грозде, работят за постигане на много важна цел за сектора на италианското десертно грозде: да имат ранен сорт грозде „Италия“, който е последователен и в двете качествени и количествени свойства. Това е един от основните акценти, възникнали на Симпозиума за трапезно грозде Macfrut, възможност за оценка на състоянието на научните изследвания в този стратегически сектор за Италия.

 

Сред най-новите представени агротехнически техники са така нареченото „спасяване на ембриони“ и иновативна полева техника, която дори предвижда производство още през май.

 

 

 

„В първия ден на симпозиума за десертно грозде бяха обсъдени всички публични и частни изследователски програми, посветени на десертното грозде, както от италиански, така и от международни институции.“ Това сподели Бруно Мезети, професор в Политехническия университет в Марке и координатор на симпозиума

 

На събитието присъстваха всички големи селекционери, които обявиха пускането на нови сортове през следващата година. Въпреки това местните изследвания също процъфтяват, тъй като двамата селекционери от Апулия, Nuvaut и Italian Club Variety, обявиха планове за пускане на пазара на около двадесет нови сорта всеки през следващата година. Тенденцията е към развитие на предимно безсеменно грозде, ранни и късни сортове, подходящи за отглеждане в южните райони на страната, гарантиращи както добив, така и качество.

На снимката: Щандът на България привлича вниманието на посетителите на Macfrut 2024 

 

На 23 април, стартира изложението на мебелната и дървообработващата промишленост – ТЕХНОМЕБЕЛ

В продължение на четири дни близо 100 фирми ще представят машини, софтуер, продукти и материали от последно поколение за индустрията

От 23 до 26 април София се превръща в пресечна точка за Източна Европа на мебелната и дървообработващата промишленост. Защото в Интер Експо Център ще се проведе изложение ТЕХНОМЕБЕЛ – безспорно, едно от най-очакваните от сектора събития. През тази година международният формат отбелязва своя 20-годишен юбилей. Организатори са Интер Експо Център и Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП).

Върху повече от 8000 кв.м. посетителите ще открият щандовете на близо 100 участници. От своя страна те ще представят над 300 регионални и световни брандове от всеки сгемент на мебелната и дървообработващата промишленост. Изложение ТЕХНОМЕБЕЛ 2024 ще бъде официално открито на церемония в 13.00 часа на 23 април. Мястото ще бъде Семинарна зала в Изложбена зала2.

Залите на Интер Експо Център ще се изпълнят с продуктите и материалите, механизмите с различни функции, паркети, панти за врати, плоскости, обков, машини, софтуер и др. Над 20% от представените брандове са свързани с дървообработващите машини и оборудването, 18% - с мебелен обков, механизми и детайли, 15% - бояджийска техника, 14% се фокусират върху материалите за производство на мебели и кантове, лакове и масла – 13% и др.

Паркет, за който водата не е проблем, иновативни мебелни механизми, гигантски машини, сред които CNC центрове за пробиване, машини за автоматична обработка на детайли и елементи, софтуер, брез който индивидуалният подход към всеки проект е по-лесен отвсякога... Това са само част от иновациите на ТЕХНОМЕБЕЛ 2024, от 23 до 26 април.

За посетителите

„През последните години ТЕХНОМЕБЕЛ се утвърди като важен международен форум“, коментират организаторите. Очаква се изложението, което се провежда на всеки две години, отново да привлече интереса на публиката от България, Източна и Централна Европа.

За посетителите се подготвят поредица от презентации. Благодарение на тях те ще разберат повече за демонстрираните на изложението иновации, за актуалните въпроси, визиите и различните подходи в съвременната индустрия.

За улеснение на посетителите, през всички изложбени дни, те ще могат да закупят билета си онлайн – на www.iec.urboapp.com или от касите на Интер Експо Център. От 23 до 25 април вратите на изложение ТЕХНОМЕБЕЛ 2024 ще бъдат отворени за посетители между 10.00 и 18.00 часа, а в последния ден, 26 април – до 17.00 часа.

Иновации на EuroTier 2024: Автоматизация и хуманно отношение към животните за животински помещения на бъдещето

EuroTier 2024: 12-15 ноември 2024 г. в Хановер, Германия - Водеща тема на тазгодишния търговски панаир: „Ние иновираме животновъдството“ - Три компании от сектора на строителството на помещения за животни за това как да насърчават спестяването на енергия в помещенията за животни - Нови концепции за жилища, AI и роботите играят важна роля - Подобрена енергийна ефективност и намалени емисии - www.eurotier.com

 

 

„Ние иновираме животновъдството“ - това е водещата тема на тазгодишния търговски панаир EuroTier, който се провежда от 12 до 15 ноември в изложбените площи в Хановер, Германия. Търговският панаир се организира от DLG (Германско земеделско дружество), която организира и професионалната програма за събитието за глобалния животновъден сектор, предлага на своите посетители международна техническа програма за най-новите разработки в животновъдството и отглеждането на птици са изправени днес и как най-новите технологии - като изкуствен интелект и роботика - и новите концепции за настаняване допринасят за подобряване на хуманното отношение към животните и енергийната ефективност, като същевременно намаляват емисиите. Нещо повече, ферма в Саксония, Германия, прокарва нови стъпки и работи млечните му помещения са изцяло на собствено генерирано електричество.

 

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

БАТА АГРО 2024:   216 фирми на 36 000 кв.м

БАТА АГРО 2024: 216 фирми на 36 000 кв.м

Вторник, 14 Май 2024

На 13 май на Летище Стара Загора беше открито Шестнадесетото издание на Специализираното изложение...

Компании, Събития, Анализи

Девет милиона еврофермери хранят  Европейския съюз и  много страни извън него

Девет милиона еврофермери хранят Европейския съюз и много страни извън него

Четвъртък, 20 Юни 2024

В края на май 35 журналисти от различни страни на Европейския съюз участваха в...

Реколта, Пазари, Цени

Площите с ягодови насаждения в община Кричим са се увеличили с близо 20 %

Площите с ягодови насаждения в община Кричим са се увеличили с близо 20 %

Неделя, 12 Май 2024

„Площите с ягодови насаждения в община Кричим са се увеличили с близо 20 %...

Иновации, Обучение, Агросвят

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ: 2 ГРАДУСА ПОВЕЧЕ С ПАРАВАНИ ARRIGONI

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ: 2 ГРАДУСА ПОВЕЧЕ С ПАРАВАНИ ARRIGONI

Сряда, 10 Април 2024

Arrigoni предлага разнообразна гама от иновативни продукти за смекчаване на ниските температури, способни да...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.