Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот

Над 30 учени от институтите на Селскостопанска академия взеха активно участие в представянето на резултатите от научната работа през първата година от изпълнението на Национална научна програма "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот в Аграрния университет – Пловдив.

Учените от 14 института на ССА представиха постери и участваха в тематичните сесии по четирите компонента на програмата: 

  1. „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи“, 
  2. „Растително здраве и безопасност в  хранителните системи“, 
  3. „Качество на храните за по-качествен живот“,
  4. „Биоикономика, хранителни системи и интегрирано регионално развитие“.  

проф. д-р Елена Тодоровска – главен научен секретар на ССА, в ролята на оперативен координатор на Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи“ на ННП-ХРАНИ, представи работата на екипа, който работи по научните задачи в трите работни пакета:

РП 1.1 „Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени“,

РП 1.2 „Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието  и екосистемните услуги“,

РП 1.3 „Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи“.

За изпълнение на 9 научни задачи и 29 дейности в Компонент 1, участват в съвместни колективи над 130 учени от 9 института на ССА, 2 института на БАН, Националния институт по метеорология и хидрология, Тракийски университет – Стара Загора, Института по хранителни технологии - Пловдив и Аграрен институт – Пловдив.

Презентация на резултатите от Компонент 1

Ръководители на работни пакети по компонентите на ННП представиха доклади в четири тематични сесии. От институтите на ССА, доц. дн Анелия Янчева от Агробиоинститут – София представи презентация по работен пакет 1.3 „Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи“; проф. дн Иван Атанасов – директор на Агробиоинститут – София, подготви представяне на дейностите и резултатите по РП 2.1 “Хранителни системи базирани на модерни дигитални методи за управление”; проф. д-р Ирена Атанасова – директор на ИПАЗР “Пушкаров“ – София, запозна участниците с постигнатите резултати по РП 2.4 “Възобновяеми биологични ресурси в стопанските единици”; проф. д-р Илиана Начева – директор на Института по криобиология и хранителни технологии – София представи работата по РП 3.2 „Запазване на хранителните качества на продуктите чрез иновативни опаковки”; проф. д-р Румен Попов – представи напредъка по РП 4.1 „Значение на биоикономиката за регионално развитие, агро-хранителните вериги и качество на живот”.

Проф. д-р Виолета Божанова – заместник председател на ССА участва в конференцията като член на Изпълнителния съвет на Национална научна програма "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот" и като водещ учен от Института по полски култури – Чирпан. Тя направи представяне на работата на екипа по работен пакет 2.1 „Хранителни системи базирани на модерни дигитални методи за управление” и участва активно в обсъжданията на дейностите по работни пакети 1.1 „Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени“ и 1.2 “Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието и екосистемните услуги” на Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи“. 

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

  Мария Габриел ще участва в конференция на тема „Западните Балкани - ясна пътна карта за пътя напред“

Мария Габриел ще участва в конференция на тема „Западните Балкани - ясна пътна карта за пътя напред“

Четвъртък, 12 Декември 2019

На 13 декември  българският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж  Мария...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Четвъртък, 28 Ноември 2019

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са определени ставките...

Реколта, Пазари, Цени

Ниските изкупни цени продължават да са най-сериозното предизвикателство пред българските пчелари

Ниските изкупни цени продължават да са най-сериозното предизвикателство пред българските пчелари

Четвъртък, 12 Декември 2019

Ниските изкупни цени продължават да бъдат най-сериозното предизвикателство пред българските пчелари, заяви Михаил Михайлов,...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019

Сряда, 11 Декември 2019

ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2019. Днес...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.