Аграрни изложения в Европа

9 - 12 януари, Лозана, Швейцария
Swiss Expo
Професионален фермерски панаир с международен конкурс за говеда поставя всяка година началото на аграрните изложения в Европа, което
обединява всички професионалисти в областта на селското стопанство. Всяка година организаторите посрещат над
25 000 гости и повече от 140 изложители както в областта на агротехниката, така и на най-добрите породи животни в света. Изложението е професионална платформа за демонстрация и дискусии за всички аграрни сектори, включително и хранително-вкусовата индустрия и свързаните с тях технологии и доставчици, както и най-новите иновации в сектора. Организаторите се стремят да предоставят възможност да се изявят земеделски стопани-новатори.
www.swiss-expo.com

15 - 19 януари, Анжер, Франция.
Sival.

С традиционно участие на повече от 420 изложители и над 22 000 посетители всяка година Sival е единственото Търговско изложение за растениевъдство във Франция, което представя най-новите постижения в оборудването и услугите за всички растителни сектори: лозарство, енология, градинарство, овощарство, зеленчукопроизводство, семена, ароматни растения, гъби и тютюн. Своята продукция показват водещи производители на селскостопански машини, на препрати за растителна защита, управление и рециклиране на отпадъци. Сред постиженията на Sival са световните производители и доставчици на семена и разсади.
www.sival-angers.com

18 - 27 януари, Берлин, Германия.
Internationale Grüne Woche Berlin.
Това е най-голямата в света ежегодна и единствена по рода си международна изложба на хранително-вкусовата, селскостопанската и градинарската промишленост, която ще се проведе за 84-ти път (първото издание е в далечната 1926 г.). Възобновяемите ресурси, биологичното земеделие, екологичното градинарство и бъдещето на развитието на селските райони са актуални през последните години на Международната зелена седмица, на която се срещат представители на аграрните министерства на повече от 80 държави по света и световни производители в областта на селското стопанство и хранителната индустрия. Всяка година организаторите избират по една партньорска държава - през 2019 г. ще бъде Финландия, а през 2018 г. за пръв път беше България.
www.gruenewoche.de/

23 - 26 януари, Будапеща, Унгария
Agro+ Mashexpo
И през 2019 г. организаторите на най-голямото професионално изложение за селско стопанство в Унгария ще представят последните новости и тенденции за фермерите и се надяват да привлекат като през 2018 г. над 350 изложители – производители и дистрибутори, които представиха на повече 40 000 квадратни метра изложбена площ най-новата продукция на световни марки. Заедно с Agro+Mashexpo ще се проведе и панаирът Унгарско градинарство, лозарство и винарство. Деловата програма предвижда презентации, семинари и конференции по актуални теми и проблеми на аграрния сектор.
www.agromashexpo.hu

23 - 24 януари, Зволе, Холандия
Bio-beurs
Холандският панаир за биопродукти е за онези производители и търговци, които са ориентирани към биологично чисто производство и храни и могат да популяризират по привлекателен начин своя бизнес. Панаирът, който за два дни привлича над 10 000 посетители, е за: ресторантьори, заведения за обществено хранене, консултанти, доставчици и държавни агенции; предприемачи, които произвеждат селскостопански биологични продукти, храни и нехранителни стоки. Деловата програма предвижда лекции, семинари конференции и специални презентации.
www.bio-beurs.nl

31 януари – 3 февруари, Солун, Гърция
Zootechnia
Единственото специализирано изложение в Гърция и Балканите за домашни животни и птици ще се проведе за 11-и път в Солунския международен изложбен център. Организаторите очакват изложители от над 40 държави и се надяват да подобрят най-доброто представяне на форума през 2017 г. на чуждестранните преки и косвени изложители. Всички големи предприятия от Гърция присъстват на Zootechnia и представят последните си постижения в сектора – от новите породи животни, през производство на храни за домашни животни до машини, оборудване, услуги и иновации. Форумът им позволява да намерят нови партньори и да привлекат инвестиции в един от бързо развиващите се аграрни сектори, свързан с домашните животни и птици.
www.zootechnia.helexpo.gr

Аграрни изложения в Европа през ноември 2018 г.

6 - 8 ноември, Киев, Украйна
Agroforum
Юбилейното XV международно агропромишлено изложение традиционно привлича професионална аудитория от посетители, повечето от които са мениджъри на земеделски предприятия и организации, специалисти, агрономи, ветеринарни лекари, зоотехници, машинисти) и други заинтересовани лица. Ето и основните тематични раздели: нова селскостопанска техника; компоненти и резервни части за сателитно наблюдение на транспорта; технологии и оборудване за напояване; органично земеделие; оборудване и машини за преработка на селскостопански продукти; оранжерии, бързостроящи сгради, складове и тяхното оборудване; опаковане на селскостопански продукти; генетиката, биологичното животновъдство и домашните птици; машини и оборудване за производство на фураж; ветеринарна медицина; семена и градинарство, растителна защита и торове; агроекология, технологии за енергоспестяване; аграрната наука и образование.
www.tech-expo.com.ua/ag-2018.html

8 - 11 ноември, Инсбрук, Австрия.
AgroAlpin
След големия успех на първите пет изложения за селскостопански и горски технологии шестото издание на AgroAlpin ще привлече в Тирол изложители, които ще представят своите продукти в аграрния сектор, млекопроизводството, горското стопанство и много други. Изложението се възприема и като празник на специалисти, на който контактите може да бъдат задълбочавани, да се обменят идеи по време на специализираните съпътстващи презентации, дискусии, семинари в приятна атмосфера. Тематичният обхват е разнообразен, сред които се открояват: трактори и други транспортни средства; машини и съоръжения за прибиране на селскостопанска продукция и фуражи; горско стопанство и дърводобив; работно и защитно облекло; зимно моторизирано оборудване; почистваща техника; машини и технологии за доене; стационарни хладилници и моторизирано хладилно оборудване; соларни технологии.
www.agroalpin.at

13 - 16 ноември, Хановер, Германия.
EuroTier
Освен показването на нови продукти и постижения в областта на животновъдството организаторите на традиционната Международна изложба за животновъдство и управление предлагат разнообразна съпътстваща професионална програма с многобройни дискусии, презентации, семинари и конференции на собствениците на селскостопански животни. Акцентът тази година е върху: цифрово животновъдство; здраве и хуманното отношение към животните, биосигурност, хранене, управлението и икономика на животновъдството. На традиционната конференция за свиневъдството експерти, учени и мениджъри и собственици ще обсъждат проблемите с кастрацията на прасетата, хуманното отношение към разплодните животни, икономическа ефективност и екологични аспекти, стратегия за хранене и адаптиране към хранителни вещества, маркетинг по веригата „отглеждане, обработка на месо и търговия”.
www.eurotier.com

15 - 17 ноември, Хелзинки, Финландия
MaatalousKonemessut
Още първото търговско изложение за селскостопански машини през 2017 г. се превърна в най-голямото изложение за селско стопанско във Финландия, на което богат избор от селскостопански машини, оборудване и услуги показаха и демонстрираха над 200 фирми. Машините се тестват в големите открити пространства. Какво ще се представи на тазгодишното изложение: Машини - повече от 95% от обема на търговията със селскостопански машини; Отглеждане – богат избор на машини и оборудване за пасища, зърно и говедовъдство; Горска промишленост - машини, оборудване и услуги за горското стопанство; Говеда - храни за животни, внос и изграждане на животновъдни стопанства; Свободна зона - машини и съоръжения за грижа и договаряне на открито.
https://maatalouskone.messukeskus.com

15 - 17 ноември, Болзано, Италия.
Interpoma
Единственото в Европа специализирано международно търговско изложение за отглеждане, съхранение и търговия с ябълки има за цел да представи цялата верига от процеси - от култивиране и съхранение, до маркетинг за международна аудитория. Производители представят нови и традиционни сортове ябълки, нови фитосанитарни мерки, машини и устройства, както и производствено оборудване. Interpoma е много повече от демонстрация на ябълката, тъй като организаторите предлагат и богата съпътстваща програма с дискусии, семинари и презентации, както и проучвания и иновации в сектора на ябълките.
www.fierabolzano.it/interpoma

Аграрни изложения в Европа през октомври 2018 г.

4 - 7 октомври, Виена, Австрия
Панаирът Apropos Pferd
В продължение на 26 години панаирът Apropos Pferd е място за среща на 30 000 любители на коне, които могат да се запознаят с последните тенденции в отглеждането, храненето на коне и конния спорт. За 20-и път ще се състои и международният турнир по скокове с препятствия. В панаира ще участват над 250 изложители.
https://bit.ly/2wcmbZR

5 - 7 октомври, Краков, Полшa
Изложение по градинарство, лесовъдство и зоология
Есенно изложение по градинарство, лесовъдство и зоология ще събере производители на декоративни растения, градинарско оборудване, семена, торове, материали за овощарство, лесовъдство, оформление на паркове, специалисти по отглеждането на малки животни и производители на храна за тях. По време на изложението ще има и базар, който ще предлага всичко необходимо за градината.
centrumtargowe.com.pl

9 - 12 октомври, Москва, Русия.
АГРОСАЛОН
Международното специализирано изложение на селскостопанска техника АГРОСАЛОН е единственото в Русия, което представя продукция от цял свят и се провежда веднъж на две години. Изложението включва експозиция на селскостопанска техника –
трактори, комбайни, почвообработващи машини, техника за наторяване и защита на растенията. Изложението предлага още широка бизнес и образователна програма, която включва десетки семинари, майсторски класове и конференции с участието на руски и чужди експерти. Най-новите образци на селскостопански машини участват в конкурса за иновационна техника и са отличавани със златни и сребърни медали. Уникален по своя характер е и тест драйвът на самоходна селскостопанска техника.
www.agrosalon.ru

9 - 13 октомври, Бурса, Турция
BURTARIM 2018
В този период едновременно ще се състоят BURTARIM 2018 – 16-ти международен панаир за селско стопанство, семепроизводство и млечна индустрия, и 11-ти международен панаир за животновъдство и оборудване. Двата панаира са платформи, на които местни и чужди производители обменят опит в сферата на земеделската техника, животновъдството, овощарството и растениевъдството..
burtarim.com

11 - 13 октомври, Юваскила, Финландия KoneAgria
KoneAgria е всеобхватно земеделско изложение за селскостопански специалисти. През 2018 г. темата на изложението в Юваскила е животновъдството и съпътстваща техника и услуги. Ще бъде представено и оборудване за производство на сено и фураж.
www.koneagria.fi

11 - 13 октомври, Рига, Латвия
27-мо международно изложение
27-мо международно изложение за земеделие, лесовъдство, транспортна техника в земеделието, което предоставя разнообразни възможности за селскостопански специалисти да намерят информация, материали, нови идеи за всекидневната работа и практически решения. Всяка година изложението привлича между 8000 и 10000 специалисти, които идват да видят представеното от 200 изложители. Сред организаторите е Министерството на земеделието на Латвия.
www.aml-ramava.lv

24 - 27 октомври, Кремона, Италия
Международното изложение за млечно говедовъдство
Международното изложение за млечно говедовъдство всяка година събира най-добрите международни марки в сектора, които са близо 1000. През 2017 г. изложението събра 61 841 посетители професионалисти. Всяка година в рамките на изложението се състои се състои конкурс за производителите на животни от породата Холщайн. Около 400 животни от най-добрите италиански ферми представят най-добрите постижения на генетиката в сферата на млечното говедовъдство.
www.fierezootecnichecr.it

Аграрни изложения в Европа през септември 2018 г.

7 - 9 септември, Свебодзин, Полша.
Eko-Las
Eko-Las е Панаир за горското стопанство, дърводобивната промишленост и опазване на околната среда, който за 16-и път ще привлече хиляди специалисти в горския сектор в тази част на Европа. Програмата на панаира предлага демонстрации на машини, работещи в реални условия, фирмени презентации, дискусии и семинари с участието на професионалисти, купувачи, производители, лица, които вземат решения, потенциални клиенти и много други. Организаторите очакват и тази година над сто изложители, които ще показват фитинги, лепила, фиксиращи и формоващи уреди, машини за рязане и оформяне на профили, за шлифоване и полиране на дървесина, оборудване за подготовка на целулоза и други.
http://ekolas.mtp.pl/pl/

11 - 14 септември, Рен, Франция.
SPACE.
За организаторите 32-ят Международен търговски панаир за животновъдство ще бъде отражение и говорител на променящия се селскостопански сектор, фокусиран върху бъдещето и отворен към света, за да проектира утрешния начин на отглеждане на животните. Очаква се да бъде подобрен рекордът на миналогодишния панаир, на който своя продукция са показали 1281 фирми, сред които 396 чуждестранни от 36 страни на света. През тази година акцентът ще бъде върху иновациите за подобряване на условията на труд, ще бъдат показани машини, инструменти, оборудване, ще бъде споделен опит, които подобряват комфорта на фермерите и привлекателността на работното им място. В разнообразната делова програма са предвидени повече от 70 дискусии, семинари и конференции, състезания и презентации на животни с висока генетична стойност.
www.space.fr

13 - 16 септември, Арад, Румъния.
Agromalim.
Международен панаир за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост е най-големият аграрен форум в северната ни съседка, който тази година ще се проведе за 28-ми път. На изложението по традиция се показват най-нови модели селскостопански машини и оборудване, суровини за растителни култури, системи за хранене и отглеждане на животни, ветеринарни лекарства и инструменти, оборудване за преработка на храни, опаковъчна техника, консултантски услуги, списания, книги и каталози за специалисти. Интересът към панаира нараства всяка година, като през 2017 организаторите отчитат 15 000 посетители. Както през последните няколко години, и през 2018 Асоциацията на животновъдите на Румъния ще организира традиционната изложба на породи животни - едър рогат добитък, овце, свине, коне, птици, животни за разплод, домашни любимци.
www.ccia-arad.ro/agromalim/

18 - 21 септември, Нитра, Словакия.
LignumExpo Forest
LignumExpo Forest е Международен панаир за машини, инструменти, оборудване и материали за дървопреработвателната промишленост, който тази година се провежда за 21-ви път, както и 17-ото международно горско изложение. Организаторите предлагат 143 ха открита и закрита изложбена площ в 15 зали. Очакванията са през 2018 г. да бъдат подобрени показателите от миналата година - 2253 фирми изложители и 555 988 посетители.
www.agrokomplex.sk/en/vystavy/lignumexpo-les-2018/

25 - 27 септември, Екатеринбург, Русия.
Agro-Industrial Forum
В уралската столица ще се проведе за 19-и пореден път Agro-Industrial Forum, който събира хиляди посетители от различни краища на Русия и чужбина. Участниците показват своята продукция в 13 тематични направления, сред които Селскостопански машини; Оборудване за производство на храни и напитки; Опаковки; Подправки и хранителни добавки; Системи за вентилация и охлаждане; Складово и товаро-разтоварно оборудване; Средства и препарати за почистване; Промишлена санитария и други. В деловата програма на форума са предвидени конференции, презентации на компании, конкурси, дискусии и семинари по актуални въпроси на аграрния сектор.
http://agro.uv66.ru/

Аграрни изложения в Европа през август 2018 г.

16 - 19 август, Нитра, Словакия
Agrokomplex
Agrokomplex е Международна изложба за селско стопанство и храни, с дългогодишна история, която тази година се провежда за 45-и път и обединява няколко специализирани секции - за селскостопански животни, потребителски стоки, възобновяема енергия, туризъм, земеделски технологии, предоставя се платформа за сключване на партньорства. Организаторите предлагат 40 906 кв. м закрито изложбено пространство с 15 зали и 50 000 кв. м открита площ и са оптимисти, че ще подобрят миналогодишното си много добро постижение от 2253 изложители и 555 988 посетители.
www.agrokomplex.sk/en/vystavy/agrokomplex-2018/

17 - 20 август, Дебрецен, Унгария
Farmer-Expo
 Farmer-Expo е едно от най-старите и престижни ежегодни изложения в Унгария за селско стопанство и хранителна индустрия, което през тази година се провежда за 27-ми път. Успехът на изложението се дължи не само на дългогодишния опит на организаторите, но и на неговото местоположение: провежда се в един от най-развитите селскостопански райони на страната и в тясно сътрудничество с университета в Дебрецен. Статистика за 2016 г. показва: 16 086 кв. м изложбена площ; 304 изложители; 30 265 посетители. В рамките на Farmer-Expo се провежда и специализираното изложение Hortico за плодове, зеленчуци и градинарство.
www.farmerexpo.hu

18 - 26 август, 2018. Петербург, Русия
Agrorus
Agrorus e Международно аграрно изложение и търговски панаир, което предлага най-голямата изложбена площ в Русия за демонстрация на възможностите за малки форми на управление на аграрно-промишления сектор, обмяна на опит и обсъждане на перспективите за развитие на аграрната индустрия. Панаирът е традиционен формат, който в продължение на много години е съпътстващо мероприятие на Agrorus, на което се срещат продавачи и купувачи на разнообразни селскостопански продукти, естествен мед, месо, млечни продукти, сирена, хлебни и сладкарски изделия, ориенталски бонбони, ядки и сушени плодове, кафе, чай, лечебни билки, гъби, плодове и много други. В рамките на изложението се провежда и традиционният ежегоден международен аграрен конгрес със специализирани конференции и семинари.
www.agrorus.expoforum.ru

21 - 24 август, Трондхайм, Норвегия
Nor-Fishing
 Nor-Fishing е авторитетно национално и международно изложение за риболовната и преработващата индустрия, което се провежда ежегодно от 1960 г., а днес е важно средище за демонстрация и дискусии на най-новите иновации и технологии в сектора, свързани с риболова, преработката, транспорта и маркетинга.
Съвременното рибарство се превърна в мощна индустрия на знанието, която обхваща електроника и дизайна на плавателни съдове, обработка на улова на борда и производство на продукти с добавена стойност, много от които се показват на Nor-Fishing.
През последните години изложението привлича около 15 000 посетители от над 50 държави. Всички големи риболовни нации присъстват като изложители, посетители или като членове на официални делегации.
www.nor-fishing.no

25 - 30 август, Горна Радгона, Словения
Agra
 Agra е традиционен Международен панаир за земеделие и хранителна индустрия, който през 2018 г. се провежда за 56-и път. Специално внимание тази година се отделя на младите фермери, които ще представят своите постижения и как благодарение на въвеждане на цифровизация, иновации, ноу-хау и работа в мрежа произвеждат и продават собствените си вина, култури и продукти. Организаторите ще насочат вниманието на изложители и посетители към предизвикателствата, пред които са изправени младите земеделски производители, и перспективата за развитие на селското стопанство. Изложителите ще покажат световни марки на селскостопански и горски машини, новости в оборудването и средствата за производство на екологична храна, както и висококачествени хранителни продукти, ястия, вина и допълнителните дейности на аграрните стопанства. Предвидени са презентации на над 1800 изложители от повече от 30 страни по света, както и демонстрации на местни животни, едър рогат добитък, коне, прасета и дребни говеда, достиженията на пчеларството и рибарството в езерата. Очакват се над 120 000 посетители, сред които европейските министри на земеделието, бизнесмени, експерти, фермери, преработватели и взискателни потребители.
www.pomurski-sejem.si

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия