По-висока стабилност и ефективност на земеделието чрез диверсификация

По производителност и ефективност българското земеделие е на едно от последните места в ЕС-28. Основните фактори за това състояние са два, в тяхното взаимодействие. От една страна, това е изключителната концентрация и поляризация във владеенето и ползването на земеделската земя, при която 1-2% от стопанствата използват над 80 от земята. Това от своя страна води до рязко намаление на видовете земеделски култури и животни, достигащо до почти пълното изчезване на някои от тяx. Около 80% от стойността на растениевъдството се създава от зърнените житни и маслодайни култури, докато зеленчуковото производство и овощарството са в остра криза. В критично състояние е и животновъдството, чийто дял е едва около 30%. Всичко това води до намалено производство и дефицит на основни хранителни продукти и суровини и увеличение на вноса, който в някои случаи достига 70-80. В този контекст все по-широко приложение в икономиката и конкретно в аграрната икономика придобива понятието диверсификация.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Глобалният пазар на етерични масла расте със средногодишен темп от 8-11%

Глобалният пазар на етерични масла расте със средногодишен темп от 8-11%

Глобалният пазар на етерични масла расте със средногодишен темп от 8-11%. Това сочи анализът...

Хранителна индустрия

Румен Порожанов: Фрапантни разлики в цените на хранителните стоки са недопустими

Румен Порожанов: Фрапантни разлики в цените на хранителните стоки са недопустими

Фрапантните разлики в цените на някои хранителни стоки на нашия пазар са недопустими, заяви...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия