За пет години използваните земеделски площи в България са се увеличили с 344 180 декара.

През 2017 г. по окончателни данни на Агростатистиката към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) общата площ на земите със селскостопанско предназначение е 5 029 529 ха, което представлява около 47% от цялата територия на страната. Пет години по-рано – през 2013 година, тези земи са били общо 4 995 111 хектара. Тук влизат както обработваемите земи, така и трайните насаждения, постоянно затревените площи – ливади и овощни градини, с изключение на изоставените и необработвани повече от пет години земи. Това става ясно от публикувания на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) Аграрен доклад за 2018 година.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети в Чехия ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки...

Хранителна индустрия

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в град Ямбол.  Студентите във факултета по...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия