Структура на земеделската земя и стопанствата в EC

Земеделската земя е най-важното средство за производство, а земеделските стопанства - основни производствени единици в отрасъла. Размерите на използваемата земеделската земя (ИЗЗ) и броят и на земеделските стопанства са ключови за разбиране на европейското земеделие. Голямото разнообразие по тези показатели, обусловени от спецификата на природни, исторически и икономически условия на всяка от страните, изисква синхронизирания мониторинг
Последното пълно преброяване на земеделието в рамките на ЕС-28 беше проведено през 2010 г. (Agricultural Census, 2010), а следващото е предвидено за 2020 - 2022 г.. През няколко години се правят междинни обзори по ключови показатели, последният от които е от 2013 г. (Farm Structure Survey, 2013), като следващият е предвиден за 2018 г.
Целта на настоящата статия е сравнителна характеристика на размерите на ИЗЗ, брой и средната големина на земеделските стопанства в страните на ЕС-28. Тя се основава на преброяването през 2010 г. и обзора от 2013 г., в който се съдържат относително най-новите данни по тези показатели за всички страни на Общността. Сравняването на резултатите от двете изследвания дава възможност да се анализират тенденциите за тяхната промяна, макар и за късия времеви интервал от 2010 до 2013 г.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия