Как ще се броят земеделските стопанства

Веднъж на 10 години трябва да бъдат преброявани земеделските стопанства в ЕС, според правилата на Европейската комисия. Същото изискване е поставено и от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO), а в самото преброяване в България пряко са ангажирани Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и структурите му, както и други ведомства, организации и органи на местното управление.
Веднага след като беше обявено, че преброяването ще се проведе през 2020 г., в интернет се появиха различни мнения, повечето от които негативни, че това не е нужно, тъй като ДФ „Земеделие“ разполага с всички актуални данни за обработваемите площи, предоставени от службата „Агростатистика“, както и Националния статистически институт, който обявява всяка година подробни данни за пазара на земеделска земя. Не са и малко хората, които определиха предстоящото преброяване за губене на време на реално работещите земеделци и „прекрасна възможност за точене на пари“ за държавни служители.
Според аграрното ведомство обаче целта на преброяването е да осигури надеждна, изчерпателна и детайлизирана информация за структурата на земеделските стопанства в страната. Преброяването ще предостави данни за броя, типа и размера на земеделските стопанства, за юридическия статут, за използването на земята, за отглежданите селскостопански животни, за работната сила и други доходоносни дейности на стопанството, за биологичното земеделие и за сградите за животни и управление на оборския тор.
Събраните при преброяването статистически данни ще се използват от широк кръг от специалисти във властта и извън нея. Въз основа на събраната информация ще се взимат управленски решения и ще се разработват стратегии и политики в областта на земеделието. На базата на тези данни се определят и субсидиите.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия