Германия – най-голямата икономика и втора по земеделие в ЕС-28

Германия е една от най-модерните и развити страни в света. Въпреки двете загубени войни тя е най-голямата и мощна икономика на ЕС-28 и петата в света. Германия е ключов елемент на икономически, политически и отбранителни организации на континента и света. По земеделско производство е на второ място след Франция с 13.6% от БВП на ЕС-28. Същевременно е най-големият донор на средства за Общата селскостопанска политика на ЕС.
Обща характеристика
Германия е разположена в Централна Европа на територия 357 334 км2. Релефът на северната част на страната е подчертано равнинен, средната - хълмиста до ниско планинска, а южната – преобладаващо планинска, граничеща с Алпийския масив. Средната надморска височина е 263 м, а най-високата точка е 2963 м.
 Климатът е умерен с морско влияние, с хладно и влажно лято и по-силно континентално влияние на юг и на изток.
Използваемите земеделски земи (ИЗЗ) са 48% от територията, орните земи - 34.1%, трайните култури - 0.6%, постоянните пасища - 13.3%, горите - 31.8%, и други 20.2%.
Германия е с най-многобройно население в ЕС-28 с 80.7 млн., от които германците са 91.5%1, турци 2.4% и други общо 6.1%. Средната възраст е относително висока 46.8 години, а ръстът на населението слабо отрицателен – 0.1%.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Глобалният пазар на етерични масла расте със средногодишен темп от 8-11%

Глобалният пазар на етерични масла расте със средногодишен темп от 8-11%

Глобалният пазар на етерични масла расте със средногодишен темп от 8-11%. Това сочи анализът...

Хранителна индустрия

Румен Порожанов: Фрапантни разлики в цените на хранителните стоки са недопустими

Румен Порожанов: Фрапантни разлики в цените на хранителните стоки са недопустими

Фрапантните разлики в цените на някои хранителни стоки на нашия пазар са недопустими, заяви...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия