Земеделието на Словакия

В 1918 г. след разпадане на Австроунгарската империя с обединението на чехи и словаци се образува новата държава Чехословакия. След Втората световна война страната остана в източния блок на социалистическите страни. След разпадането на Съветския съюз на 1 януари 1989 г. чехи и словаци придобиват политически права и през 1993 г. решиха да преодолеят етнически, политически и икономически различия с раздяла по мирен път чрез т.нар. кадифен развод . През пролетта на 2004 г. новата държава Словакия се присъедини към НАТО и Европейския съюз.
Обща характеристика
Словакия се намира в Централна Европа на юг от Полша, като граничи още с Чешката република, Австрия, Унгария и Украйна. Тя е затворена страна без излаз на море. Общата територия на Словакия е 48,845 кв. км. В централната част и на север релефът е хълмист и планински, а в останалата – равнинен. Най-ниската надморска височина е 94 м, а най-високата - 2655 м в Татрите.
Климатът е умерено континентален, с хладно лято, студена, облачна и влажна зима. Поради по-източното разположение, страната има по- изразен континентален климат в сравнение Чешката република.
Населението е 5.426 млн., с гъстота 111.2 души/кв. км и ръст 0.15%. Средната възраст е 35.4 години, а продължителността на живота средно 74.5 години (70.5 за мъже и 78.7 за жени):
Основни показатели
Използваема земеделска земя.. Словакия разполага с 19.02 млн. дка земеделска земя, представляващи 39.0% от територията.
Земеделски стопанства. Според Farm structure survey (2013) броят на земеделските стопанства . е 23.6 хиляди., с около една четвърт по-малък в сравнение с 2000 г.
Средният размер на стопанствата е 807 дка, който е трети по големина след Чешката република и Обединеното кралство.
Работещи в земеделието. Броят на постоянно ангажираните в селското стопанство според обзора е 346 хил., с една трета по-малко отпреди 10 години. Като годишни работни единици (AWU) е равна на 50.6 хил. В земеделието са ангажирани 3.2% от общата работна сила.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия