Светът на млякото

Млякото е единственият природен продукт, предназначен за изхранване на новородените и подрастващи индивиди на човека и животните от клас на бозайници. В него се намират всички вещества, които не се съдържат в кръвта – млечна захар, казеин, ензими, минерални вещества и др. Използването на млякото като храна на човека от всички възрасти започва след опитомяването на овце и говеда около 5000 - 6006 г. пр. н.е. Първоначално е използвано месото на животните и едва по-късно млякото и млечните продукти, които стават основни продукти в храната на човека . Използването на повече млечни продукти е важен фактор за развитието и еволюцията на човечеството.
Млякото и млечните продукти са от голямо значение за икономиката на земеделието и жизнения стандарт на населението. В стойностно изражение те са най-ценните сред земеделските продукти в света и повечето развити страни, следвани от месо, зърнени житни зеленчуци, плодове и др.
Млякото в света се произвежда от четири основни вида животни – крави, биволи, овце и кози. Техните биологични особености и екологични изисквания са предпоставка за разширяване на млечното производство в различни географски и климатични райони на света.. Целта на настоящия материал е да се изясни приносът на четирите основни сектора на млечното животновъдство в основните географски райони и страни на света и България

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия