Земеделието като част от брутния вътрешен продукт на страните от EС-28

Анализирани са данните за брутния вътрешен продукт за страните от ЕС-28, частта на земеделието от него като номинална и относителна величина. Съчетанието на нисък брутен вътрешен продукт на България с относително висок процент на земеделието в него характеризира икономиката на страната и в частност на земеделието като слаби и неефективни.
Земеделието е основен сектор на икономиката, с решаваща роля за снабдяване на населението с храни, промишлеността - със суровини, обществото - с услуги, и търговията - със стоки за експорт и внос. Брутният вътрешен продукт (БВП или GDP) е основен показател за количеството произведени стоки и услуги в определен период от време за дадена страна или отрасъл. Той е оценка на националния доход и продукция и често е използван като показател за жизнения стандарт. За тази цел особено важен показател е БВП на жител от населението. Значението на отделните отрасли се оценява като част на брутния вътрешен продукт на съответната страна.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Глобалният пазар на етерични масла расте със средногодишен темп от 8-11%

Глобалният пазар на етерични масла расте със средногодишен темп от 8-11%

Глобалният пазар на етерични масла расте със средногодишен темп от 8-11%. Това сочи анализът...

Хранителна индустрия

Румен Порожанов: Фрапантни разлики в цените на хранителните стоки са недопустими

Румен Порожанов: Фрапантни разлики в цените на хранителните стоки са недопустими

Фрапантните разлики в цените на някои хранителни стоки на нашия пазар са недопустими, заяви...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия