Списание „Агробизнесът“ стана на 15 години

По случай 15-ата годишнина екипът на списание „Агробизнесът“ получи много и искрени поздравления. Ето какво казват другите за нас:
„Бих желал да подчертая ползата на предоставяната информация, нейната практична насоченост и особено акцентите, свързани с приноса на Общата селскостопанска политика за българското земеделие. „Агробизнесът“ чрез своите репортажи, анализи, споделени мнения и интервюта следи обективно горещите теми, вълнуващи селскостопанските производители в България, и допринася за дискусията по основните политически приоритети…
Качеството на изданието и неговата обективност ще бъдат от голямо значение, за да се създаде точно разбиране за предизвикателствата в новия период. Пожелавам успех на бъдещата дейност и оставам един от читателите на списанието!“, е част от поздравлението на Марио Милушев, директор на дирекция „Програми за развитие на селските райони II“, Генерална дирекция по земеделие и развитие на селските райони в Европейската комисия.
„Използвам възможността да ви благодаря за изграденото сътрудничество между представлявания от мен институт и вашия екип за популяризирането на правилното разбиране на понятието иновации и внедряването им в българското земеделско производство. Убедена съм, че партньорството ни ще продължи и при осъществяването на своеобразен мост между земеделските производители и предизвикателствата пред Общата селскостопанска политика на ЕС, което спомага за информирания избор на българските фермери“, написа в поздравителния си адрес Светлана Боянова, председател на управителния съвет на Института за агростратегии и иновации.
„Аз вярвам, че България като страна с традиции в земеделието има голям потенциал за развитие в тази насока и днешното събитие, което отличава носителите на наградите „Еврофермер“, „Евробизнесдама“ и „Млад еврофермер“ е доказателство за това… „Агробизнесът“ е издание, което разработва множество земеделски теми с дълбочина на анализа, информацията, която предлага на читателската аудитория е актуална и значима. Ето защо ви пожелавам да продължите да развивате добрите традиции на списанието и да търсите нови предизвикателства на журналистическото поприще.“, пожела ексминистър Десислава Танева.
 Янка Апостолова

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия