Повече субсидии за агробизнеса

Финансовата 2018 ще бъде много по-благоприятна за българския агробизнес, отколкото беше 2017 г. Средствата, с които се финансира родното селско стопанство, са увеличени и в двата бюджета – държавния и на ЕС. При това положение е логично агробизнесът да е доволен от одобрените субсидии за следващата година.
Освен това след протести на аграрни браншови организации между първо и второ четене на законопроекта за бюджет 2018 беше намален предварително завишеният осигурителен праг за земеделските производители. Вместо планираното от правителството увеличение от 300 на 480 лева преди второто четене на законопроекта сумата бе намалена и осигурителният праг за 2018 г. е 350 лева, или увеличението е само с 50 лева. Това решение бе одобрено от бранша.
Държавният бюджет
Въпреки че Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) подкрепя внесения от Министерския съвет за гласуване в Народното събрание държавен бюджет за 2018 г., в мотивите към законопроекта е записано, че не достигат средства за обезпечаването на някои дейности. Равносметката обаче е в полза на земеделските производители, защото допустимите утвърдени разходи за сектора по линия на МЗХГ и ДФ „Земеделие“ са увеличени с около 4 процента в сравнение с предходната 2017 г. и възлизат на 752.352 млн. лева (виж каре Парите от държавен бюджет 2018). От тях за капиталови и административни разходи, включително заплати и осигуровки за персонал, са одобрени 510 млн. лв., другите 242.352 млн. са планираните инвестиции на МЗХГ за подпомагане на земеделските производители и за развитие на сектора чрез различните политики и национални програми.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия