Решения в земеделието

Ваня Горчева – Мениждър за Регион Западни Балкани и България, БАСФ

До каква степен предизвикателствата пред BASF за 2018 г. вървяха успоредно с предизвикателствата пред българското земеделие?
Бизнесът на BASF е свързан с решения за трудностите, които среща агробизнесът в България. Как се справихме? По отношение на фунгицидите съм много доволна от това, че хората разбраха добре посланията ни и в тази част от бизнеса ни, продажбите отново нараснаха. При слънчогледовите продукти обаче имаме намаляване на продажбите. Защото през 2018 г. площите от тази зърнена култура бяха с 13% по-малко в сравнение с миналата. От една страна, площите се намалиха, от друга, аномалиите в климата свалиха употребата на почвени хербициди. Като цяло пазарът на продукти за растителна защита в България се сви. Това е най-големият срив на този пазар от много години насам и оказа влияние върху нашите икономически резултати. Бизнесът ни с препарата „Систива“ беше много успешен. Неочаквано добри резултати имаме и с „Клеранда“ и „Бутизан“. За мен това означава, че имаме добра чуваемост от страна на българските фермери. Означава още, че имаме тяхното доверие.

>> Четете броя тук <<

Годината, в която BASF влезе в бизнеса със семена

2018 е годината на стратегически промени в BASF. Година, в която BASF сериозно инвестира в земеделието и това решение се базира на световните тенденции: до няколко десетилетия населението на земята ще достигне 10 милиарда и ще трябва с около 30% повече храна за изхранването му; земеделските площи намаляват с около 120 милиона декара годишно. Следователно земеделието ще бъде ключов отрасъл. Резултатът от този стратегически анализ е, че през 2018 BASF направи две сделки: обяви за продажба бизнеса си със строителна химия и вложи средствата в земеделието. Сделката на стойност 7,6 милиарда долара бе финализирана. С този капитал BASF закупи много изследователски и производствени бази, присъедини 4500 нови служители и влезе устремно в бизнеса със семена за посев.
Закупените активи поставят BASF на първо място в световния пазар на семена на рапица. „През август 2018, когато сделката беше финализирана, ние от BASF – България, се оказахме в ситуация, че складовете бяха пълни с рапица, а ние започнахме да развиваме новия си бизнес и да се свързваме с вас, за да представим най-новата генетика на фирмата.

>> Четете броя тук <<

България отесня за нашите течни торове

Йордан Илиев – ръководител на отдел „Агрохимия и почвознание“ в Агрополихим АД, Девня

Как успяхте да убедите българския фермер да използва именно течни торове?
Това е тенденция от 4 години. Преходът от гранулирани към течни торове се дължи на това, че успяхме да убедим земеделците в тяхната ефективност. Заплащайки за активно вещество, селскостопанският производител получава неговата максимална стойност от течните торове. Докато, използвайки гранулираните торове, има доста по-голяма загуба на активно вещество. Влагайки единица активно вещество на единица площ, ефективността при течните торове е доста по-висока. Пред аудиторията на 8-та национална конференция на НАЗ ние представихме примерна технология, като сме използвали цени на различни торове. Дадохме примери с максималното активно вещество, което една култура може да поеме, плюс добавка от листни торове, предлагани от Агрополихим. Взет сам за себе си, всеки листен тор е скъп и земеделците, ако могат да го избегнат, го правят. Но дори и с листни торове получаваме доста по-добра себестойност спрямо гранулираните торове, където също включваме листен тор. Така доказваме икономическия ефект.

>> Четете броя тук <<

В зърнопроизводството – кръстопътища много, но един не е фатален

Изборът на темата на Осмия национален семинар на зърнопроизводителите в Пловдив звучеше страховито: „Зърнопроизводството на кръстопът?“ Оказа се, че кръстопътищата всъщност са много, но нито едно от тях не е нито непознат, нито застрашава фатално българските производители на зърно. Честно казано, мисля, че емоциите от изключително трудната за зърнарите 2018 г. зададоха в началото минорния тон на срещата. Само че съвсем скоро деловитостта и аналитичността взеха връх. Самочувствието идва с цифрите, съобщени на семинара: със своите над 2000 членове, обработващи 10 милиона декара земя, сдружението на зърнопроизводителите е основен играч в българската икономика.

>> Четете броя тук <<

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети в Чехия ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки...

Хранителна индустрия

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в град Ямбол.  Студентите във факултета по...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия