Хоризонти на българското зърнопроизводство

Седмият Национален агро семинар събра по традиция българските производители  на зърно в Пловдив. Организаторите не дадоха информация колко са присъстващите фермери. Но залата, която едва ги побра, е с 350 седящи места. Семинарът бе и една малка национална изложба на най-големите фирми, специализирани в растителната защита, анализ на почвите, производители на семена – общо 24. С други думи, интересът към най-голямото събитие в зърнопроизводството беше изключителен. Имаше защо. Фермерите очакваха отговори както на оперативните въпроси, които всяка година ги вълнуват, така и на стратегическия въпрос, на който те трябваше да отговорят сами пред себе си - какви хоризонти ще очертаят пред българското зърнопроизводство. Да, важно е какво ще реши Европейската комисия, важно е какво ще прави и българското правителство. Но най-важни са те – зърнопроизводителите. От тях зависят най-много хоризонтите пред българското зърнопроизводство.
Фермерите започнаха семинара с тема, която може да се окаже критична за страната ни. Агро семинарът зададе въпрос: въпреки мораториума върху добива на газ чрез фракинг в България защо са възможни проучвания на залежите. Знае се, че ги има. Когато технологиите позволят безопасното извличане на газ от дълбочини над 1500 метра, тогава ще му мислим.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия