Българските земеделци подкрепят новото

Ваня Горчева,  мениджър „Растителна защита“ на БАСФ

Българинът традиционалист ли е в ползването на препарати за растителна защита?
- Българските земеделци обработват големи площи земя и на пръв поглед трябва да са традиционалисти. Но тяхната предпазливост не означава, че няма да тестват новото. Напротив, правят го редовно. И когато се убедят в качествата на новите продукти на BASF, тогава идва времето на промяната.  Да, сред земеделците има една група, която аз наричам икономисти – те съобразяват и сравняват само цени. И разлика от 20 - 30 стотинки на декар може да ги предизвика да купят един или друг продукт. Но те рядко пресмятат каква добавена стойност получават срещу тази цена. Личното ми усещане е, че българинът е отворен и готов да опитва нови неща. Българските земеделци са склонни да подкрепят новото.
Как да оценяваме препаратите на BASF, ако не с цените?
- Специалистите по растителна защита казват, че изборът на препарати не се прави с калкулатор. Но все повече продукти на  BASF – „Капало“, „Диамант Макс“, „Ретенго“, както и голяма част от нашето продуктово портфолио, когато ги сравним с конкурентни продукти, се вижда, че нашите цени са по-изгодни.  И това беше удовлетворение за нас, защото българските земеделци оцениха усилията ни да направим цените адекватни на платежоспособността им.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия