Пътят на храната: от семенцето до чинията

На 3 септември 2018 г. Байер България организира в София форум, посветен на бъдещето на устойчивото земеделие и на тема „Пътят на храната: от семенцето до чинията“. Събитието се проведе в интерактивен формат, в който взеха участие: Габор Равицки, управител и търговски директор Дивизия Кроп Сайанс, Байер България с тема „Бъдещето на устойчивото земеделие“; Ивелин Тончев, мениджър техническо развитие и регистрации, Дивизия Кроп Сайанс, Байер България, с тема „Безопасност на храните“; Елеонора Маркова, маркетинг мениджър, Дивизия Кроп Сайанс, Байер България, с тема „Дигитално земеделие – успешни по устойчив начин“, и доц. д-р Божин Божинов, ръководител катедра „Генетика и селекция“, Агрономически факултет, Аграрен университет – Пловдив, с тема „Съвременни селекционни методи“.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия