Световната банка: За възстановяване на напоителните системи в България са необходими 1 милиард евро

Който и да подхване темата за поливането, със сигурност ще вбеси фермерите, защото само за година и половина цената на водата за напояване се е вдигнала близо пет пъти. Заявяваш вода за поливане, но ДП „Напоителни системи“ ти я доставят с огромно закъснение. Дали ще се хванат засетите разсади – за това чиновникът в държавното предприятие не се интересува, оплакват се земеделски производители. И когато фермерите питат държавния мастодонт „защо вдигате цената на водата за поливане”, оттам им отговарят „защото иначе ще фалираме”. А какво ще стане, ако фалират онези, от чиито приходи съществува постоянно преструктуриращият се през последните години държавен мастодонт.
Това е накратко патовата ситуация с българското поливно земеделие, което след 1989 г. стремително запада, а хидромелиоративната структура – една от водещите по комунистическо време, сега съхне и ръждясва. България е била сред лидерите в света по отношение на регулиране на повърхностните води, което се дължи на изградените много на брой язовири, водите на които са се ползвали предимно за напояване. Това е позволявало около 25% от обработваемата площ да бъде обхваната от хидромелиоративни съоръжения за поливане.
Не бива да се забравя, че поминъкът на близо една трета от българското население е свързан пряко със селското стопанство и бъдещото им благоденствие зависи от устойчивото управление на почвените и водните ресурси. И въпреки многото законодателни промени и скъпоструващите препоръки на Световната банка българското поливно земеделие остава в задънена улица.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия