Основни резултати от проучването за наличие на двоен стандарт при предлаганите на българския и европейския пазар храни

В рамките на проучването са взети общо 106 проби, обхващащи 53 храни и напитки от една и съща търговска марка, предлагани, от една страна, в търговска верига в България, а от друга – в същата или подобна верига магазини в избрани държави - членки на ЕС (Германия, Австрия, Италия и Чехия).
Изследването обхваща
Сравнение на етикети и външни белези
Сравнителни изпитвания в лаборатория – по органолептични и физикохимични показатели и съдържание на специфични съставки
Сравнение на цените
Сравнение на етикети и лабораторни изследвания
Проведеното проучване показва, че е налице разминаване в състава и качеството на някои продукти, предлагани на българския и европейския пазар.
ЕТИКЕТИ
Сравнението на етикетите сочи, че при 40 продукта (75,5% от обхванатите продукти) информацията на етикетите е идентична, а при 13 продукта (24,5%) са налице различия в представената информация по отношение на състав и/или хранителна стойност.
Различията в етикетите се отнасят за: мляко за малки деца, моцарела, безалкохолни напитки, сладкарски, тестени и шоколадови продукти и зеленчуков бульон.
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Органолептични показатели (сензорен анализ) – от изследвани 28 продукта при 5 продукта (17,9%) са налице различия – моцарела, безалкохолни и шоколад.
Физикохимични изпитвания – от изследвани 22 продукта само при 1 продукт (4,5%) е открито различие – мляко за малки деца
Анализ на съдържанието на различни специфични съставки:
какао в шоколадови храни – от изследвани 2 продукта при 1 продукт (50%) е открито различие
немлечни мазнини – изследван е един продукт, като не е констатирано отклонение.

Агрополитиката

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж....

Пазари, борси, цени

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански...

Хранителна индустрия

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ е издал актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен. Констатирани са...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия