Interpoma 2018 - Фокусът тази година е върху биоябълките

„Устойчивост в производството на ябълки: органично и интегрирано производство“ е темата на сутрешната сесия на „Ябълката по света“ - международния конгрес, който се провежда по време на Interpoma, единственото международно изложение за ябълки, което ще се проведе в експо центъра Фиера Болцано, Италия, от 15 до 17 ноември.
Конгресът ще разисква редица различни проблеми, свързани с модерното производство на ябълки и неговите перспективи както от агрономична, така и от технологична гледна точка. По-конкретно разговорите по време на сутрешната сесия на втория ден ще се отнасят основно до проучване на биологичното и интегрираното производство. Развитите страни са водещи производители и потребители
В световен мащаб Европа и Северна Америка са пазарите, които отчитат най-голямото увеличение на биологичното производство. Устойчивостта, опазването на ресурсите и екологичната отговорност все още не са станали силните страни в други области на развития свят. Когато разглеждаме по-специално Европа, страните, които консумират най-много биоябълки, са Германия и Франция. Освен тях добре се развиват пазарите на биоябълки също в Скандинавия, Австрия, Италия, Великобритания и напоследък в Испания.
От гледна точка на производството Италия е водеща в Европа, следвана от Германия и Австрия. Но биопроизводството се нуждае от здрави, пълни с енергийна стойност, сортове. Нещо повече - ябълките са дългосрочна инвестиция, тъй като минават няколко години, преди производството да се превърне в биологично. Най-подходящите сортове за биологично производство са Topaz, Bonita и Natyra, които са устойчиви на струпясване, но Gala и Pinova също дават добри резултати в това отношение.
Понастоящем биопроизводството на ябълки е съсредоточено в страните с най-голяма покупателна способност. Всъщност био производството  вече представлява повече от 10% от общия обем на продажбите в Австрия и около 5-7% на най-важните пазари, където той продължава да расте. Това търсене също помага да се увеличи коефициентът на био обмен в областта на производството.
В цяла Европа се наблюдава много
силно развитие в областта на биоизследванията и тестовете
Експертизата се разширява много бързо сред производителите и този процес се ускорява от международния обмен на знания, което помага да се решават проблемите, свързани с производството. Освен това жизнеността и устойчивостта на растенията се превърнаха във важни характеристики в новите програми за отглеждане: затова е важно нови и по-добри сортове да се предлагат на редовни интервали от време.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия