Контролът на почвеното уплътняване

Почвеното уплътняване e една от най-вредните форми на физическа деградация на почвата, водеща до влошаване и загуба на основни почвени свойства и функции, с което се редуцират добивите на земеделските култури.
Нормално почвените частици и агрегати не прилепват плътно заедно, а са заобиколени със свободно празно пространство на т.нар. почвени пори, които заемат около половината от обема на почвата. В нормалните почви твърдата почва представлява 50%, а почвената вода и въздух – по около 25%. Почвеният въздух и вода са жизненоважни за растенията и почвените микроорганизми.
Значението на почвеното уплътняване нараства със съвременни тенденции на земеделието за интензификация на почвените обработки; използване на все по-тежки селскостопански и транспортни машини; увеличаване размерите на земеделските стопанства и полета и влошаване на сеитбооборота чрез намаляване броя на земеделските култури.
  • Увеличаване загубите на азот чрез отмиване и денитрификация;
  • Редуцирана водна инфилтрация в почвата, водонасищане и задържане на вода върху почвената повърхност, воден отток и ерозия.
  • Уплътняването на почвите има редица отрицателни влияния върху качеството на почвата и добива и качеството растителната продукция, а именно:
  • Oграничен достъп на вода и въздух за корените и редуцирано усвояване на хранителни вещества.
  • Затруднено и нередовно поникване на растенията от уплътнената почвена кора;
  • Повишен риск от коренови болести.

Уплътняването на почвите увеличава обемното тегло на почвата (изразено като g/cm3). В нормалните почви с песъчливо-глинест механичен състав то е около 1.3-1,4 g/cm3, а в песъчливите – 1.4 да 1.6 g/cm3.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени. Основните промени са в...

Хранителна индустрия

Отпада модулираната ставка по Схемите за обвързано подпомагане в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството

Отпада модулираната ставка по Схемите за обвързано подпомагане в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството

Заместник-министърът на земеделието  и храните Вергиния Кръстева и екипът й проведоха среща с представители...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия