МИРОСЛАВ ШИМЕРДА е мениджър „Растениевъдство” в ZEA Rychnovsko в чешкото градче Длоха Вес

Това е някогашно местно кооперативно стопанство, преобразувано в акционерно дружество преди двайсет години. То стопанисва около 23 хиляди декара земя.
Чехите не са си ликвидирали някогашните ТКЗС-та , а са ги преобразували в акционерни дружества. Сега с европарите само надграждат много успешно вече създаденото. Доставят ново оборудване, монтират инсталации, осъвременяват сгради. Това е направено и с кравефермата на ZEA Rychnovsko, която е напълно роботизирана с техника на DeLaval по една от оперативните програми на Европейския съюз за модернизиране на земеделски стопанства.
От две-три години предпочитаните за дружеството машини са Беднар.
Дружеството се занимава основно със земеделие, но има станция за биогаз и кравеферма. Основните култури са есенници и пролетници. Стопанството е засяло 7000 дка зърнени култури - пшеница, ечемик и тритикале. Рапицата е върху площ от 400 дка. Акционерите разчитат много на силажната царевица от 5500 дка. Пасищата им са разположени върху 5200 дка, а ливадите с трева, детелина и грах – върху 1500 декара.
Кравите на стопанството са чешки симентал и дават по 8000 литра мляко за лактация. То е изкупувано по 8,50 чешки крони, което е 60 стотинки за литър.
Мирослав Шимерда обяснява как работи биогазинсталацията. Силажът се смесва с оборския тор, заготовката постъпва в бункер , където ферментира и отделя газ – метан. Метанът от своя страна задвижва генератора за производство на ток, отпадъкът се разпръсква като тор на полето. За това производство дружеството получава и премия от държавата за зелена енергия, а като бонус - с излишната топлина затопля помещенията на кравите.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия