ПЕТЪР УЗУНОВ е председател на земеделската производствена кооперация „Възход” - село Партизанин, Старозагорско

която има около 800 член-кооператори. Кооперацията обработва 5600 декара земя. Масивите се засяват главно с пшеница, слънчоглед, ечемик, малко люцерна. Узунов казва за 2017 г., че е средна като постижения. Не я смята за много добра, но не смята и че има от какво да се оплакват.
От тази година кооперацията започва да изкупува земя. Решението е на общото събрание. Така инвестират печалбата, която е безспорен факт през последните две-три години. В значителна степен тя се дължи и на партньорството с BASF. „От тях научихме да спазваме стриктна технологична дисциплина”, изтъква Узунов.
Кооперацията извършва различни услуги, като за членовете й цените са преференциални. Най-често хората искат сравнително дребни услуги – превоз на товар, работа с челен товарач, балиране.
Сега е времето на плановете за предстоящата 2018 г. С колегите са на мнение, че може да се справят също така добре с около 6000 декара земя. Вече обмислят увеличаването на площите. Задължително залагат и на обновяването на базата. Основно ремонтирани са хранилищата за зърно. Това означава, че реколтата ще бъде съхранявана много добре за доста по-дълго време след жътва, което ще позволи да бъдат получени по-добри цени.
„Ще продължаваме заедно да работим земята. Сключваме договор и с арендаторите. Даваме 100 килограма зърно – пшеница и ечемик, на всеки вкаран в кооперацията декар земя”, споделя той.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия