ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА е част от екипа на „Евагро” ЕООД - Русе

Завършила е мениджмънт и финанси в Лондон. Връща се в България основно заради семейния бизнес, създаден още от дядо й, макар че има възможност за много добра реализация в Англия. Вече е записала и магистратура „Растениевъдна продукция” в Аграрния университет в Пловдив. Земеделието я привлича като един от най-перспективните сектори в страната. То има бъдеще, защото е основен сектор в икономиката на страната ни. Вярно е, че голяма част от продукцията се изнася, но винаги ще има вътрешно потребление и ако се инвестира в повече преработвателни мощности, няма да е налице силната зависимост от външните пазари.
В момента се дискутира идеята за разделяне на ОСП в две направления - общоевропейско (основно плащане в еднакъв размер за територията на целия съюз) и национално. Опасенията са, че след 2020 г. общият бюджет за селско стопанство на ЕС ще е по-нисък, а същевременно ще трябва да се спазват допълнителни ангажименти, свързани с опазването на околната среда и климата. Истината е, че разходите трябва да се оптимизират и да се правят премерени инвестиции, да се работи непрекъснато по внедряване на нови технологии, които подпомагат повишаването на ефективността и добивите. Така ще бъде избегната зависимостта, категорична е Ева.
Освен това земеделието не е бизнес като всеки друг, защото силно зависи от външни климатични фактори. „За да управляваш подобен бизнес, трябва да притежаваш доста качества - да умееш много добре да планираш както производствената дейност, така и реализацията на продукцията, да си предприемчив и да следиш тенденциите както в новите технологии на отглеждане на културите, така и на пазарите. И не на последно място - да съумееш да изградиш добър екип, който да движи оперативната работа и на който да можеш да разчиташ. Подбираш хората, контактуваш с тях и вземаш навременни решения”, пояснява 26-годишната Евелина.
Почти навсякъде в страната при агрофирмите съществува проблемът с квалифицираните кадри. Но тя много се надява и силно врява, че той ще бъде разрешен. Прави впечатление, че все повече млади хора искат да са част от агробизнеса, а това е ясен знак, че трудностите ще бъдат преодолени.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия