ТУРГАЙ АСЛАНОВ е мениджър в ПР Инвест ЕООД, Плевен

Пред него никога не е стоял въпросът за избор на престижна, модерна или доходна професия. Захванал се с нивите веднага след излизането от казармата през 2001 г. После пострадал в тежка катастрофа и заминал да се лекува в Испания. А там погледал кое, как и защо правят фермерите и установил, че точно земеделието е неговото амплоа.
Фирмата отчита лятната кампания като уникално добра. Нивите им се отплатили с възможно най-добрите добиви.
Асланов се съмнява, че ще има радикални реформи в сектора след 2020 г., че напълно ще отпаднат евросубсидиите и всякаквите форми на обвързано с производството подпомагане. Може финансовата помощ да бъде трансформирана, но не и прекратена. Предвид важността на сектора вярва, че ще бъде заложено на усилията за съхраняването на почвата, поддържането й и подобряването на нейното състояние. Тя трябва и занапред да осигурява на хората повече и по-качествени селскостопански продукти.
От фирмата залагат на нови производства. Обмислят отглеждането на етерично-маслени култури, защото всеки втори производител гледа жито, слънчоглед, рапица ечемик. Ще е експеримент, но Асланов се надява да се справят перфектно. Вече са затворили цикъла. Не се занимават с животновъдство, но вече имат инсталация за почистване на семена, които са готови за пазара. Създават продукция, която незабавно може да влезе в употреба. Подготвят се с много внимание качествени семена, които може да бъдат продавани и на чуждите пазари – по нищо не отстъпват на техните и дори им съперничат твърде успешно.
Тургай Асланов съжалява само за едно – стопаните на Запад имат подкрепата на държавата. За тях са създадени гарантирани цени, гарантирана купена продукция, субсидиите им са по-големи. А у нас изобщо не е така. И това е пречка за дребните земеделци, големите не страдат, убеден е мениджърът. Той изтъква липсата на стратегия за развитие на сектора. Категоричен е, че стратегия трябва да има и тя по никакъв начин не бива да бъде обвързана с партия. Редно е, който и да е на власт, тя да бъде изпълнявана.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия