КРАСИМИР ИЛИЕВ е собственик е на агрофирмите „Скай-К” и „К-ЕИ-Г” - Варна

Дружествата имат модерна база, съвременно силозно стопанство и високопроизводителен машинен парк. За земеделието казва, че всичко трябва да се прави в точното време на точното място по точния начин. В тази сфера няма постъпления всеки месец, печалбата е относителна величина. Всичко опира до това да се вземат правилните решения. Има определен лимит време и стремежът е да бъде оползотворено по възможно най-добрия начин. Мероприятията трябва да са направени в подходящия период с „количеството”, което е нужно. Защото природата е фактор, който няма как да подминем. В определени случаи тя е ортакът, който има решаващата дума.
Краси смята, че земеделието е негов приоритет. Намира го за много интересно, „защото не можеш да заложиш точен алгоритъм, тъй като променливите величини в него са повече от постоянните. Ако сбъркаш нещо, трудно може да го поправиш. Трябва да се върнеш в началото”, изтъква той. Затова задължително спазва правилата.
Браншът е с голямо бъдеще, тъй като освен всичко друго населението на земята се увеличава непрекъснато, а то трябва да се изхранва. Пък храната идва от земята. Затова е много необходимо тя да е в добро състояние. Във фирмите на Илиев се стремят да поддържат нивите си в изключително състояние. Съхраняват дори капчицата влага. Всичките им машини са оборудвани с валяци, които притъпкват само горния слой на почвата и така я опазват. Държат на сеитбооборота и внимават много как редуват културите. Използват при обработката на масивите най-съвременните технологии. Разполагат с всичко необходимо за модерното и прецизното земеделие. За да работи техниката оптимално, е нужен великолепен екип. Дружествата разполагат с първокласни специалисти, които непрекъснато се квалифицират. Но в страната определено липсват млади и подготвени кадри сега. Това е проблем, но е твърде възможно да прерасне в криза, коментира той.
Илиев е убеден, че ако евросубсидиите отпаднат, пластовете в земеделието ще се наместят по възможно най-добрия начин. Сега благодарение на тях в определени наемни отношения има дисбаланс. Субсидирането на единица площ е грешна мярка. То има и друг негативен ефект – загубата на конкурентоспособност, която е доказана в множество изследвания на европейски учени. Пък и според общата селскостопанска политика стопаните ще получават държавно финансиране по одобрен проект, при стриктно спазени критерии и ясен резултат. Той смята, че е нужна единна политика, решенията трябва да бъдат много добре обмислени и в интерес на българския земеделец. Липсва обща стратегия, която да гарантира, че предприетото ще е с някакъв успех. Ако тя бъде създадена, алтернативите ще имат бъдеще.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия