ЙОРДАН ИЛИЕВ е началник отдел „Агрохимия и почвознание“ при „Агрополихим” АД, Девня

Той е първият агроном на щат в дружеството. Илиев целенасочено работи върху течните торове и използването им в земеделието, тъй като са най-ефективният начин на торене. А те съвсем не са някакво супермодерно откритие. У нас течен азотен тор е произвеждан от 1984 г. Упорито прокарва идеята и насърчава земеделците да използват течен азотен тор. Най-големият проблем беше, че на фермерите им липсва ноу-хауто как да го прилагат, не разполагат с база за съхранение. Последните три години екипът на Илиев е съсредоточен върху това да извежда опити с този продукт, наученото да обобщава и съответно да предоставя технологиите за употребата му на стопаните. Все пак течният тор се прилага по-лесно, много е използван и в цяла Европа. Заедно с колегите си Илиев консултира стопаните по отношение на торовете, изготвя за всеки от тях индивидуални технологии за торене на всякакви култури, съобразени с потенциала им, със стопанството, с почвата и с другите условия, необходими, за да се приложат. Специалистите разработват и 4К технологията за прецизно торене. Тя обхваща четирите основни момента за правилно торене с минимални загуби.
На практика е отговор на четири въпроса – какво да използваме, кога да го направим, колко да сложим и как точно да го приложим. След като стопаните си отговорят на тях, ще са сигурни, че на културите ще им бъдат осигурени необходимите хранителни елементи точно в момента, когато имат нужда от тях.
Също така количеството, нужно за достигане на оптималните добиви спрямо потенциала им, ще бъде прецизирано максимално, като бъде избран и най-правилният начин за неговото подаване.
Разрешен е проблемът със съхранението на течния тор. Компанията обезпечава своите клиенти със съоръжения за складирането му под формата на гъвкави резервоари, оборудвани с помпи и всичко необходимо за използването му абсолютно безплатно. Помага и със специализирания транспорт. По този начин е преодоляно едно от най-големите препятствия, спиращи земеделците да използват тези продукти.
„Дейността на отдела, който ръководя, не остава незабелязана от земеделските стопани. Все повече експертите са търсени от производителите. Допитват се до нас за всичко. И поради тази причина екипът се разраства. Разделили сме условно страната на пет области. Така повече земеделци ще имат точните отговори на всички въпроси, които имат към продуктите на фирмата и тяхното приложение в практиката. Наистина ще сме още по-полезни на стопаните”, пояснява младият агроном.
Илиев е убеден, че консултантската дейност е много важна и без нея не може. Защото все повече земеделски производители не разчитат единствено и само на собствените си знания. Той е категоричен, че иновативното земеделие е бъдещето и затова прави всичко по силите си, за да стане то такова. Йордан го прави с упоритост, защото знае, че родните земеделци са гръбнакът на икономиката.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия