ПЕТЪР ХРИСТОВ е управител на „АНТИМ АГРО” ЕООД - София

Казва, че земеделието е сложно и проблемно. Затова допринасят изкупните цени, които се колебаят и май основно надолу. Високата себестойност на продукцията гълта печалбата. И въпреки това е убеден, че секторът е перспективата, от която всички имаме нужда - за изход от икономическа криза, за благосъстоянието на населението, за развитието на страната. За него аграрният сектор е изключително важен. Дава му всичко, от което има нужда, и дори адреналин, удовлетворение, оптимизъм. Христов смята, че родните агробизнесмени са в неравностойно положение в сравнение с колегите от Западна Европа, но въпреки това се справят. Преодоляват жестоката конкуренция на бившите съветски републики, които традиционно са добри зърнопроизводители. И макар че налице е тенденция на обезценяване на земеделската продукция, има стремеж към качество и количество. Използват се качествени семена, полагат се качествени грижи, спазват се до последната точка технологиите и сроковете. Затова посевите се отблагодаряват. От „АНТИМ АГРО” предлагат качествена продукция, при това само на българския пазар, и това е тяхната сила.
Христов е сигурен, че България е златна мина. Разполага с благодатни и разнообразни почвени и климатични условия, които позволяват отглеждането на много култури. Те трябва да бъдат използвани по възможно най-добрия начин, в противен случай това ще е престъпление. Но за този уникален природен ресурс трябва да се полагат грижи и да се облагородява. Ще е нужно много по-ефективно да усвояваме средствата от фондовете на Европейския съюз. Задължително условие е да бъдат инвестирани така, че да имат дългосрочен ефект върху българското селско стопанство и развитието на страната, категоричен е той.
Проблем е изоставането на мелиорациите. Безспорно е необходимо напояване – това е бъдещето. В голяма част от землищата са налице невероятни условия за поливки, но липсват правила, бавни и тежки са процедурите и на този етап напояването е мисия невъзможна. Трудности създават силно раздробената собственост на земеделската земя и тромавите процедури за окрупняването й.
Христов смята, че в известна степен субсидиите изкривяват пазара, нужно е подпомагане на стопаните, но при ясни правила и още по-строг контрол. У нас добавената стойност куца. Когато житото се преработи в брашно, добавената стойност е почти два пъти по-висока, отколкото в произведеното и изнесено като суровина зърно.
Липсата на дългосрочна политика за развитието на земеделието също е проблем. Редно е да бъде създадена една качествена, която да бъде прилагана, независимо от това кой е на власт и кое правителство управлява. Създаването й може да бъде поверено на екип от учени, а след като бъде готова, страната няма да се отклонява от нея.
„Но да сме наясно – изцяло печеливша стратегия няма. Все пак земеделието не зависи само от хората. То не е фабрика с покрив, голямата суша и обилните дъждове, ветровете и градушките пречат много. Но ако непрекъснато учим, повишаваме знания и компетентности за климата, за почвите и за съвременните технологии, ще успеем. Редно е да отбележим, че са необходими също модерна селскостопанска техника и добре подготвени специалисти.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия