Европейската комисия представи предложенията си за промени в ОСП

Селското стопанство изпълнява множество обществени функции – то произвежда храна, но също и биомаса и други енергийни източници, има своя дял в опазването на климата и природата, отговаря за домашните животни, но и за съхраняването на редица културни традиции и обичаи. Този сектор оказва влияние върху множество социални и икономически структури, което определя и неговото значение в цялостната политика на Европейския съюз.
От 1962 г. основните правила в аграрния сектор на държавите от Евросъюза се определят от Общата селскостопанска политика (ОСП) – система от субсидии и програми, насочени към фермерите. Досега тя успяваше да осигури стабилен доход на заетите в земеделието и животновъдството и да гарантира достатъчно количество качествена храна на пазара. В същото време нейните разпоредби, а и основните є принципи, в голямата си част вече не са адекватни на съвременните нужди и изисквания на обществото и икономиката. „ОСП е нееднородна, неефикасна и остаряла. Тя трябва да бъде радикално променена, за да получаваме достатъчно качествен продукт за парите, които се влагат в селското стопанство“, се казва в независимо проучване, публикувано на страницата на EuroActive.
ОСП поглъща близо 40% (за сравнение - през 70-те години този процент е бил 70) от целия бюджет на ЕС, като за седемгодишния период 2014 - 2020 са заделени приблизително 408 млрд. евро. Само този факт е достатъчен, за да предизвика основателна критика и внимателно вглеждане в резултатите и принадената стойност от похарчените пари. Затова и всяка промяна в нейните правила е истинско предизвикателство за данъкоплатците, получателите на субсидиите и дори европейските институции. ОСП често е била обект на реформи (1990, 2003, 2013 г.), но в последните години цялостно преосмисляне и промени станаха особено наложителни. Най-чести са призивите за опростяване на правилата и намаляване на бюрокрацията, свързана с получаването на субсидии.
През юни 2018 г. Европейската комисия най-после представи дългоочакваните планове за ОСП в следващия бюджетен период, а именно 2021 - 2028. В светлината на Брекзит, появилите се нови приоритети, свързани с европейската сигурност и миграцията на Стария континент, ЕК предлага съкращаване на бюджета за селско стопанство с 5%. Този факт веднага предизвика вълна от недоволство сред всички засегнати ползватели.
Въпросът е дали така предлаганите промени ще успеят да гарантират доход на фермерите и същевременно да помогнат за постигането на целите във връзка с климатичните промени.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия