Топлина от елхи и вафли

Виена успява да превърне боклука в ток и парно за жителите си

Община Виена има дълга традиция във въвеждането в ежедневието на иновативни решения, свързани с опазването на климата и околната среда в австрийската столица. Сред тях е преработката на боклука. В града са изградени четири съоръжения за изгаряне на отпадъци – Фльотцерщайг, Шпителау, Пфафенау и Зимеринг Хайде. Годишно в тях се оползотворяват около 900 000 тона боклук, опасни отпадъци и шлака. Получената около 1,5 млн. МВтч. топлинна енергия се предава към топлопреносната мрежа.
Елхите топлят
Актуален пример за практично и екологично решение е оползотворяването на ненужните коледни елхи. След като празниците отминат и дръвчетата изпълнят тяхната декоративна роля, те продължават да бъдат полезни на виенчани, превърнати в топлинна енергия.
Още през 1990 година Община Виена разкрива специални места в града, на които в определен период от време се оставят само ненужните вече елхи. Изискването е по тях да няма остатъци от герлянди, стъклени, пластмасови и метални висулки и украси. Ежедневно случители на Магистрат 48, който отговаря за чистота, събират дръвчетата и ги закарват директно в завода за биомаса, където се превръщат в топлинна енергия.
Във Виена тази година се събират около 170 000 коледни дръвчета, които тежат приблизително 750 тона. Те се изгарят в завод за биомаса и от тях се получава топлинна енергия, достатъчна един месец да се отопляват 3 000 жилища. Тази екологична употреба на елхите спестява на общината 800 тона вредни емисии въглероден двуокис.
Ако през 1990 година местата за събирани са били 220, днес те вече са 534. Обозначени са с табели, а Община Виена прави всичко възможно повече хора да разберат за тях. Затова и от няколко години са разработени специални приложения за iPhone, iPad и Andoid-Smartphone, които лесно и бързо помогат да се открият най-близките и удобни за жителите места за събиране на елхи.
„Вафлена” топлина
Друг пример за иновативно отопление ни дава известният производител на вафли Manner, който през 2016 година пусна излишната топлина от процеса на печене в част от топлопреносната мрежа на Виена. Така бе осигурен достъп на около 600 домакинства и фирми до общо 1 мегават мощност отопление и топла вода. Отпадъчната топлина от този процес пък се обръща в климатична енергия за охлаждане на сладкарските цехове. Това решение носи полза както за хората, така и околната среда, тъй като чрез него емисията на въглероден двуокис намалява с 1000 тона годишно, което  съответства на емисиите от 240 еднофамилни къщи. Тези резултати не биха били възможни без наличието на сътрудничество между бизнеса и общинските предприятия в областта на екологията и опазването на климата.
Инсталациите за изгаряне на отпадъци в австрийската столица не само произвеждат екологична енергия, но са и важна елемент от цялостната система за управление на виенските отпадъци. Те са част от структурата на общинското енергийно дружество Wien Energie, което започва създаването на енергия от отпадъци още от 1963 г с пускането в експлоатация на първата инсталация Фльотцерщайг. Най-новата е Пфафенау е отворена преди по-малко от десет години. И когато говорим за изгаряне на отпадъци, не си представяйте, че над тези заводи се вият кълба дим и се носи миризма. Процесът на горене се следи стриктно и вредното въздействие върху околната среда се избягва чрез усъвършенствана технология за пречистване на отработените газове. Вредните емисии в инсталациите за изгаряне на отпадъци на Wien Energie имат стойности с около 90% под допустимите норми – показател, отреждащ на дружеството е водещо в света.
Не случайно един от заводите за преработка на боклук се намира в центъра на Виена и е проектиран от големия художник Хундертвасер.
Елица Ценова

Председателството на Австрия – опит за сближаване на позициите по ОСП

Виена - София
Поемайки председателството на Съвета на ЕС, Австрия обяви, че ще насочи усилията си към осъвременяване на Общата селскостопанска политика, като фокусът на предложенията ще бъде върху възможностите за подобряване положението на дребните селскостопански производители, които в момента са най-слабото звено в цялата верига на агробизнеса.
От началото на юли 2018 г. досега страната проведе множество официални и неформални срещи с цел провеждане на дискусии за сближаване на позициите между държавите членки и обсъждане на най-адекватни мерки за опростяване на механизмите, заложени в ОСП.
На заседание на Съвета по земеделие и рибарство в средата на юли бяха обсъдени три законодателни предложения: Регламент относно стратегическите планове по линия на ОСП, Регламент относно общата организация на пазарите (ООП) и Регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП.
От 23 до 25 септември в замъка „Хоф“ в провинция Долна Австрия бе проведена и неформална среща на министрите на земеделието на държавите - членки на ЕС. Основната тема на срещата беше посветена именно на ОСП: „ОСП след 2020 г. – моделиране на бъдещето на селскостопанските райони и производството на качествена храна в ЕС“. В центъра на дискусията бяха въпроси, свързани със значението на инструментите на ОСП и по-конкретно на семейните ферми, както и теми относно подпомагане на устойчивото производство на висококачествени хранителни продукти в Европа и същевременно повишаване конкурентоспособността на еврофермерите.

>> Четете броя тук <<

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети в Чехия ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки...

Хранителна индустрия

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в град Ямбол.  Студентите във факултета по...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия