Бум на сделки със земеделски земи

През последните няколко месеца, още от края на май, се забелязва нарастване на сделките със земеделски земи, които в края на лятото рязко са скочили. В отделни райони, като област Видин например, цените са се увеличили през последните месеци с повече от 1,5 пъти. Бумът със земеделски земи се потвърждава и от предварителните статистически данни за първото полугодие на 2018 г., както и анализи на посредници от агенциите за недвижими имоти и от специализираните компании за търговия и управление на земеделски земи като публичната „Адванс Терефон“ и „Агрион“.
Кой продава
Най-честата причина хората да продадат част или цялата си земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания. Други причини са придобиване на друг недвижим имот, издръжка на ученик или студент, предстояща сватба или абитуриентски бал. Наблюдение на „Агрион“ показват, че притежатели на поземлени активи у нас са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години, за които продажбата на имот е най-сигурният начин да осигурят необходими пари за спешни плащания. Те притежават средно по 20 дка земи, които обаче са разпокъсани в различни землища. Голяма част хората предпочитат да сключат сделка за земите си, вместо да теглят кредит от банка и да задлъжняват.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия