Фактори за качество на пшеницата

Пшеницата е най-важната култура за българското земеделие с основен принос за неговата производителност и експорт. Наред с обема на производството много важен фактор е качеството на продукцията. Известно е, че обикновено голяма част от българската пшеница се окачествява като некачествена за производството на хлебни изделия, отнася се като „фуражна” и е силно конкурирана от пшениците на Украйна и Русия.
Реколтата пшеница от 2017-2018 г. беше рекордна в последните години като количество и качество. До началото на юни т.г. производители и специалисти прогнозираха, че през 2018 г. ще  се получат близки по размер и качество добиви. По-късно обаче се оцени и първите резултати от жътвата показаха,че новата реколта ще бъде по-слаба и с по-лошо качество. Това се дължи на неблагоприятни фактори през голяма част от вегетацията, преди всичко на изключителни по количество и честота валежи през юни и юли в съчетание с екстремни и силно променливи температури. Обикновено за земеделието е получаването на различни добиви като количество и качество на различни места в една и съща година и  на едно и също място в различни години. Вследствие на това разбирането на факторите, определящи добивите и качеството на пшеницата, е особено важно.
Определение и компоненти на качеството
Понятието качество на пшеницата има различен смисъл в зависимост от положението и ролята на отделните индивиди в пшеничната верига – от производството до консумацията. Например мнението на производителя на пшеница за качествена пшеница може да бъде много  различно в сравнение с това на търговеца, производителя на хляб или крайния консуматор.
Характеристиките, оказващи влияние върху качеството на пшеницата, могат да бъдат категоризирани най-общо в три основни групи. Първата група са тези, които са присъщи на културата пшеница, т.е. са генетично обусловени. Втората група включва тези показатели, които се влияят повече от характера на сезоните или районите на култивиране, а третата – производствени фактори, влияещи на добива и качеството му.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия