Бум на слънчогледовото производство в България

На фона на продължаваща криза в българското земеделие като цяло и в частност на редица сектори слънчогледът е най-прогресиращата култура като площ, средни добиви и производство. В продължителния период след 1970 г. слънчогледовото производство на страната преминава през сложни промени на възход и падения, свързани със сложилите се дълбоки политически и икономически трансформации на българската икономика след 1990 г. След дълбоката депресия след 1990 до 2004 в следващите години настъпи рязко увеличение на площи и добиви. Възниква обаче основателният въпрос доколко този ръст е обоснован агротехнически и екологично.
Целта на настоящата работа е да се проследят измененията на слънчогледовата култура в България като площи, средни добиви и производство на слънчоглед в един продължителен период от 45 години - от 1970 до 2015 г. Това ще позволи неговата характеристика в контекста на дълбоките организационни, икономически и политически преобразования на селското стопанство в страната. Набирането на данни за слънчогледовото производство беше извършено с помощта на новия статистически модел на Фаостат (Faostat Agriculture Statistics Explore data, 2016). За началния период до 1980 г. са използвани данни през петгодишни периоди, за следващия период до 2010 г. през 2 години, а до 2015 г. - едногодишни. Последните са проверени и потвърдени с данни от Агростатистика при МЗХ. До момента на написване на публикацията нямаше консолидирани данни за 2016 и 2017 г.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия