Изложение на мечтите и иновациите в животновъдството

Рен - София
За 32-ри път във френския град Рен се проведе световното изложение за животновъдство Space.
Горещо благодаря на изложителите и посетителите за доверието им в нашето изложение. Изключително високото качество на щандовете потвърди факта, че Space е движеща сила на нашето селско стопанство заяви Ан-Мари Кеменер, главен изпълнителен директор на Space. Според нея от съществено значение е изложението да поддържа твърдо единството на селскостопанските политики и да потвърждава, че те се спазват. Стефан Травер, министър на земеделието на Франция (в дясно), заяви, че правителството спазва своите обещания, но постави под въпрос способността на земеделската общност да действа като противотежест както на хранителната промишленост, така и на супермаркетите.
През 2018 г. изложението Space посрещна близо сто хиляди посетители, 1410 изложители, от които 456 от 41 различни страни. Тази висока посещаемост е илюстрация на доверието, което фирмите имат в шоуто, въпреки изключително напрегнатата международна конкуренция тази година. Двеста и четири нови изложители показаха на щандовете си успехите си в птицевъдството и говедовъдството, както и в енергийния сектор. Space 2018 предложи за четири дни безпрецедентна компактна програма от близо сто конференции, срещи, кръгли маси и дебати, като затвърди стратегическото си място в дискусиите за бъдещето на животновъдството. Сред обсъжданите теми бяха здравето и продуктивността на животните, управлението на данните, прогнозирането на пазара, продажбите на ферми, очакванията на обществото относно отглеждането на животните, иновациите и подобряването на условията на труд.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия