Трудният път на българското вино

Винени райони в страната
в зависимост от почвено-климатичните условия, сортовата структура, изискванията за отглеждане на отделните сортове и направленията за тяхната преработка България е разделена на 5 лозарски района.
Северен район (Дунавска равнина). Включва 49 микрорайона. Произвеждат се преобладаващо червени вина от сортовете гъмза, каберне совиньон, мерло, памид. От белите са разпространени шардоне, совиньон блан, ризлинг и алиготе.
Източен район (Черноморски район) Включва общо 32 микрорайона и масива по черноморското крайбрежие и Лудогорието. Тук се произвеждат най-добрите бели вина от сортовете шардоне, ризлинг, димят, юни блан, мускат отонел, траминер и алиготе.
Подбалкански район (Розова долина). Разположен между Тракийската равнина и Стара планина, включващ 13 микрорайони и масиви. Характерни сортове: мискет, ризлинг, ркацители и каберне совиньон. 
Южен район (Тракийска низина). Включва общо 39 микрорайона, в които са съсредоточени около 60% от всички червени сортове грозде в страната: мерло, каберне совиньон, мавруд, памид, пино ноар.
Югозападен район (Долината на река Струма). Включени са общо 10 микрорайона. Характеризира се с изключително мек климат. Преобладаващи сортове грозде – широка мелнишка лоза, каберне совиньон и мерло.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия