Започна приемът на заявления по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

Започна приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.
Приемат се заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата на овощните видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на масов листопад. Срокът за отчитане на дейностите е до 16 ноември, а до 7 декември ще бъдат изплатени средствата.
Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на зимуващи вредителите по трайните насаждения, като семкови и костилкови овощни видове и ягоди и малини.
Финансовият ресурс по схемата за настоящата година е в размер на 4.7 млн. лв. Част от средствата бяха разплатени през пролетта за подпомагане закупуването на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Тогава 2 847 производители получиха над 3.9 млн. лв.

Държавата ще окаже помощ на малките мандри и кланици

Държавата ще уведоми Европейската комисия за намерението си да окаже помощ на малките мандри и кланици, обяви агроминистърът Румен Порожанов на откриването на специализирано изложение в Раковски.
Очаква се до 2 месеца схемата да започне да функционира и да бъдат изготвени правилата за участие в нея. Стопаните ще могат да разчитат държавата да поеме 50% от разходите им. Целта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си. Министърът припомни, че в новия европейски бюджет след 2020 г. за българските земеделци няма да има намаление.
В откриването на изложението участваха и еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел и евродепутатът Владимир Уручев.

Приключи предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ - „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата през ИСУН по подмярка 6.1 е 22 000 000 евро. Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват предварителна оценка и класиране, оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, техническа и финансова оценка и оценителен доклад.
Всеки кандидат, който е подал възражение може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция точки, по всеки критерий за подбор.

„Зърнопроизводството на кръстопът” е мотото на осмия Националния агросеминар

„Зърнопроизводството на кръстопът” е мотото на осмия Националния агросеминар, който ще се проведе в Пловдив на 29 и 30 ноември.Събитието ще събере на едно място образователни институции, търговски и анализаторски компании и чуждестранни неправителствени организации.

 Ще бъдат споделен добри практики и презентации по най-важните теми и последните постижения при производството на зърнени и маслодайни култури. Изложбената зона ще позволи на всички гости да осъществят контакти с водещи компании - производители и вносители на продукти за растителна защита и подхранване, семена, земеделска техника, апаратура и софтуерни решения.

Продължават проверките по контрола върху дейностите в горите

Продължават проверките по контрола върху дейностите в горите. През тази седмица над 28 кубика дървесина, в това число дърва за огрев и четири моторни превозни средства са задържали горските инспектори само от четирите регионални дирекции по горите в Бургас, Пазарджик, Берковица и София.
Служителите на шестнайсетте регионални дирекции по горите  са съставили 81 акта за нарушения по Закона за горите. Те са установени при извършените 6400 проверки на територията на страната. Проверени са 900 обекти за добив, складиране, преработка и търговия с дървесина
 Горските служители при регионалните дирекции по горите, освен нарушения по Закона за горите, са извършили проверки за спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите.
 Регистрирани са нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.
Служители при РДГ – Бургас са съставили два акта по Закона за рибарството и аквакултурите. Нарушителите са ловили риба в язовир „Ясна поляна“ в период, когато има забрана за дейността.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия