Добиването на шистов газ в област Добрич застрашават земеделието и пчеларството в региона

Националната асоциация на зърнопроизводителите отчита огромния риск, който крие реализацията на инвестиционното предложение за извличане на шистов газ в област Добрич и се обявява против тази дейност. НАЗ призовава отговорните институции да предприемат съответните действия за съхраняване на Добруджа и нейната плодородна и уникална със своите природни дадености земя.
Асоциацията излезе с протестна декларация за негативните последствия при извличане на шистов газ на територията на Североизточна България и заплахата за околната среда и земеделието в Добруджанския регион. Според Асоциацията този риск е неприемлив и няма как да бъде сведен до минимум.
В Добруджа се намират най-плодородните и обработваеми почви в страната и основният поминък на местното население е земеделието. Областната стратегия за развитие на област Добрич определя земеделието като водещ за региона приоритет. Многобройните сонди и съпътстващите ги множество съоръжения, шум, вибрации, газопроводи и тежка транспортна техника, ще застрашат земеделието и пчеларството в региона

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети в Чехия ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки...

Хранителна индустрия

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в град Ямбол.  Студентите във факултета по...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия