Добиването на шистов газ в област Добрич застрашават земеделието и пчеларството в региона

Националната асоциация на зърнопроизводителите отчита огромния риск, който крие реализацията на инвестиционното предложение за извличане на шистов газ в област Добрич и се обявява против тази дейност. НАЗ призовава отговорните институции да предприемат съответните действия за съхраняване на Добруджа и нейната плодородна и уникална със своите природни дадености земя.
Асоциацията излезе с протестна декларация за негативните последствия при извличане на шистов газ на територията на Североизточна България и заплахата за околната среда и земеделието в Добруджанския регион. Според Асоциацията този риск е неприемлив и няма как да бъде сведен до минимум.
В Добруджа се намират най-плодородните и обработваеми почви в страната и основният поминък на местното население е земеделието. Областната стратегия за развитие на област Добрич определя земеделието като водещ за региона приоритет. Многобройните сонди и съпътстващите ги множество съоръжения, шум, вибрации, газопроводи и тежка транспортна техника, ще застрашат земеделието и пчеларството в региона

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия