Таня Дъбнишка: Регламентът „омнибус” опростява общата селскостопанска политика в полза на земеделските стопани

На 29 ноември комисар Фил Хоган ще представи решенията на ЕК за бъдещето на ОСП.  Той ще очертае основните приоритети, които ще бъдат защитавани в  ОСП. България е готова да защити своя интерес. Обединихме се и представихме единна позиция, заяви Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители.
Европейският съюз не може да се развива добре без силно селско стопанство, убедена е Таня Дъбнишка. Необходимо е обаче подпомагането по различните схеми да става навреме. Специалният комитет по селско стопанство одобри позицията си по частта, свързана със селското стопанство, от предложението относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, т.н. регламент „омнибус“.
 В съответствие с предложението на Комисията, с позицията на Съвета се цели допълнителното опростяване на общата селскостопанска политика чрез серия технически подобрения на четирите регламента, свързани с ОСП: директни плащания, развитие на селските райони, обща организация на пазара и хоризонтален регламент. Новите правила следва да влязат в сила в началото на 2018 година
 През октомври 2017 г. представителите на държавите членки в Специалния комитет по селско стопанство подкрепиха частта, свързана със селското стопанство, от регламента „омнибус“. Регламентът „омнибус“ изменя финансовата уредба, свързана с изпълнението на бюджета на ЕС, както и 15 секторни законодателни акта, включително в областта на селското стопанство

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия