WWF: Незаконната сеч застрашава биологичното разнообразие в зеленото сърце на Европа

Незаконната сеч и незаконната търговия с хайвер застрашават биологичното разнообразие в 15 европейски страни сред които и България, съобщи екологичната организация Световен фонд за дивата природа – WWF.
Докладът „Борба с престъпленията срещу природата” бе представен в Брюксел. Той разкрива, че престъпления като незаконна сеч, бракониерство и търговията с диви животни застрашават биоразнообразието и поминъка на населението в Дунавско-Карпатския район, наречен зеленото сърце на Европа.
В България горите осигуряват 85% от водния отток в страната или 3.6 млрд. Куб. Метра ресурс от чиста питейна вода. Те съхраняват над 80% от защитените растения и над 60% от застрашените от изчезване видове животни в страната. Незаконният дърводобив обаче е сериозна заплаха  за горските екосистеми и биоразнообразието в тях.
Според доклада процъфтява и черният пазар за хайвер от есетри – емблематичен  за българския риболов. Незаконно добитият хайвер достига цена до 6000 евро за килограм на черния пазар, а търговията се оценява на 22 млн. евро годишно. Това дава катастрофално отражение върху есетрите.Запасите от Моруна пък са  намалели с 67%

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия