Устойчиви рибни запаси и конкурентоспособен сектор са основните приоритети в Общата политика по рибарство на ЕС

Съвместните усилия на Съвета на ЕС и ЕП са от изключителна важност за успешното прилагане и постигане на целите на Общата политика в областта на рибарството на ЕС, заяви министър Румен Порожанов по време на изслушване в Комисията по рибно стопанство на Европейския парламент
Устойчиви рибни запаси и конкурентоспособен сектор са основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС по отношение на Общата политика по рибарство на ЕС.Един от основните ни приоритети в работата ни с Комисията по рибарство на ЕП ще бъде постигането на реален напредък в преговорите по Предложението за регламент за опазване на рибните запаси и морските екосистеми чрез технически мерки.
По отношение на предстоящото изменение на регламента за контрол, очакваме скоро ЕК да представи своето предложение. Възнамеряваме по време на заседанието на Съвета през месец юни да проведем обмен на мнения по предложението, а след това на среща на генералните директори по рибарство в Бургас да продължим дискусията като навлезем в повече детайли“, обясни министър Порожанов. Този регламент, заедно с регламентите за нелегалния, недеклариран и нерегулиран риболов и за външните риболовни флотове представляват трите основни стълба на Общата политика в областта на рибарството.
Голяма част от дневния ред през първите 6 месеца на 2018 г. принадлежи на въпросите, свързани с външното измерение на Общата политика в областта на рибарството на ЕС. Това включва подготовка на участието на ЕС за срещите на регионалните организации за управление на рибарството.Предстоят годишни срещи на комитетите по рибарство към Организацията по прехрана и земеделие ФАО и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие OECD

Агрополитиката

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш, заяви министърът...

Пазари, борси, цени

Организират Седма търговска мисия за вино и храни в Ла Риоха

Организират Седма търговска мисия за вино и храни в Ла Риоха

Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата, в сътрудничество с Регионалната федерация на бизнеса...

Хранителна индустрия

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

8 души са заболели от трихинелоза в Бургас след консумация на луканки. Деликатесът бил...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия