Земеделските стопани имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2017 г.

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2017 г., съобщиха от Агенцията по приходите
Ако през 2016 г. са се облагали по общия ред, имат право да изберат от 1 януари 2017 г. да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци - с данък върху годишната данъчна основа  Правото на избор в този случай следва да се упражни с подаване на декларация по чл. 29а,  в срок до 31 декември 2016 г.
Ако през 2016 г. са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци и вече е изтекъл 5 - годишния период, за който задължително следва да се прилага този ред на облагане, могат:
да продължат да се облагат по същия ред и след 1 януари 2017 г., като за целта не е необходимо да подават нова декларация или  да изберат да се облагат по общия ред на ЗДДФЛ т.е. да формират облагаемия си доход след приспадане на нормативно определения процент разходи за дейността. В този случай, правото на избор се упражнява в срок до 31 януари 2017 г. чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия