Министър Порожанов: Изхранването на един народ не е само стопанска цел, а и човешка кауза

Максималният размер на допустимите разходи за един иновативен проект по мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от Програмата за развитие на селските райони е в размер на  1 млн. евро,  заяви министърът на земеделието Румен Порожанов при откриването на форума „Новите технологии в земеделието“.
През ноември ще започне приемът на проекти, като за програмния период до 2020 г. бюджетът по мярката е 20 млн. евро.  По инвестиционните мерки 4.1 и 4.2 също приоритетна подкрепа получават проекти, при които иновацията е съществена част. По думите му предстоят промени в наредбата по мярка 4.2, с които определението за иновации няма да бъде толкова рестриктивно.
Според Порожанов новите технологии в селското стопанство на терен са вече световна практика и не представляват новост и за нас.  Новото, което искаме да дадем като наш принос в сектора е въвеждане на технологии в комуникацията на сектора с обществото и вътре в него. Днес повече от всякога е необходима обмяната на информация, както в отделните браншове, така и между тях за създаване на цялостна единна политика на бранша.
Само чрез правилното комуникиране вътре в сектора и на сектора с цялото общество ще намерим най-краткия и ефикасен път за реализация. Изхранването на един народ не е само стопанска цел, а и човешка кауза, каза още министърът.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия