Управляващият орган на ПРСР откри две процедури за подбор на проектни предложения по подмярка 19.3 за дейности за сътрудничество на МИГ

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони откри две процедури за подбор на проектни предложения по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.
По процедурите ще се финансират дейности, които допринасят за развитието на териториите, обхванати от Местните инициативни групи:
Процедурата за подбор на проектни предложения за „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ се отнася за дейности по разработване на съвместен продукт или услуга, включващи придобиване на активи, включително строително-монтажни работи на територията на партньорите от България. Финансират се и дейности за изследвания и пазарни проучвания за целите на проекта, директно свързани със съвместния продукт, реализиране на промоционални или маркетингови кампании, провеждане на обучения, дейности по публичност и информираност и дейности по координация на изпълнението на дейностите по проекта.
Общият размер на средствата по процедурата възлиза на 1 600 000 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти за сътрудничество за кандидата и всеки от партньорите е до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество.
Процедурата за подбор на проектни предложения за „Подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ ще се финансират дейности, като провеждане на срещи с потенциални партньори,  провеждане на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта, подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално или транснационално сътрудничество, дейности по публичност и информираност и дейности по координация на изпълнението на подготвителните дейности.
Целта на процедурата е да стимулира изграждането на капацитет, споделянето на опит, обмена на ноу-хау, които допринасят за устойчивото развитие на местните общности и подпомагат постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014–2020 г.
Общият размер на средствата по процедурата възлиза на 400 000 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за подготвителни дейности е до левовата равностойност на 10 000 евро за проект за вътрешнотериториално сътрудничество и до левовата равностойност на 25 000 евро за проект за транснационално сътрудничество.

Оранжерийните производители са готови за протестни действия

Протестно писмо, с което иска спешна среща с ръководството на земеделското министерство и промяна в бюджета, определен за подпомагане на сектора поиска Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.
 Производителите предупреждават, че ако исканията им не бъдат изпълнени, са готови на протестни действия.Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци е обсъждана в работна група, ръководена от заместник-министър Вергиния Кръстева. Тя е уверявала Асоциацията,  че промени в бюджета за оранжерийното производство няма да има, но  беше отрязан с милион и 200 хиляди лева.
Ако отрязаните  пари не бъдат изплатени под друга форма, това ще доведе до свиване на българското производство, коментират от Асоциацията.  80% от плодовете и зеленчуците в България, които консумират българите, са внос, а сега ще станат 85%.   Парите, които дава Европа, не са в българско производство, а някъде другаде. Писна ни вече от схемаджийство в земеделието

Земеделските стопани ще получат 70% от полагащите им се преки плащания от средата на октомври

ЕК разрешава по-големи предварителни плащания, за да се справят селските стопани с последиците от сушата. Земеделските стопани ще получат 70% от полагащите им се преки плащания от средата на октомври, вместо да чакат до декември, се казва в съобщение на ЕК.
Европейската комисия изтегля плащането на субсидиите заради сушата, с която се борят редица страни в Европа и дава възможност фермерите да получат предварително полагащите им се преки плащания и плащания за развитие на селските райони. Предоставя се по-голяма  гъвкавост за използване на земи, които при нормални условия не биха били използвани за производство, за да може да се осигури прехраната на животните.
Сушата има значително въздействие върху производството на обработваеми култури и фуражи, което ще даде отражение и върху състоянието на животните. Разглежда се и  приемането на още дерогации от изискванията за екологизиране на площите, за да могат фермерите да разполагат с повече гъвкавост при производството на фуражи

АЗПБ ще бъде партньор на екипа на „Агрикор“ и „АгроПортал“ в „Зърнена Академия“ 2018

АЗПБ ще бъде партньор на екипа на „Агрикор“ и „АгроПортал“, които организират в н „Зърнена Академия“ 2018.
По традиция и в тазгодишното издание на конференцията са поканени авторитетни експерти от Франция, Испания, Русия, Турция, Румъния, Ирландия и България, които да дадат отговор на въпроса „ Ще се окаже ли 2018 най-трудният от десетилетия сезон за зърнените пазари?“ .
„Зърнена Академия“ 2018 е формат, предоставящ на участниците възможност да получат най-актуалната информация за пазара на зърнени и маслодайни култури, да осъществят контакти и пълноценни дискусии с много колеги, бизнес партньори и експерти.
Конференцията ще се проведе на 1 ноември 2018г. , край  Варна – хотел Интернационал, к-к Златни Пясъци.

В ССА обсъдиха възможностите за закрила на технически решения чрез патенти и полезни модели

Два дни след публикуването в Държавен вестник на новия Устройствен правилник, се проведе първото заседания на новоучредения Съвет на директорите, който е консултативен орган към председателя на Селскостопанска академия.
Бяха обсъдени въпроси свързани с:
- Предприемане на действия произтичащи от новия Устройствен правилник
- Формиране на научни съвети
- Въвеждане на електронен документооборот
- Финансово състояние на научните звена
- Възможности за закрила на технически решения чрез патенти и полезни модели
В началото на всеки месец председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов ще провежда поотделно срещи с директорите на научните звена. Те ще започнат от месец септември и на тях ще бъдат обсъждани: финансово състояние, предложения, проблеми

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия