Румен Порожанов се стрещна с македонския си колега Люпчо Николовски

Министърът на земеделието и храните Румен Порожанов проведе среща с македонския си колега Люпчо Николовски. Двамата обсъдиха сътрудничество в областта на ветеринарните и фитосанитарните въпроси, както и в горите и ловното стопанство.
Македония получи препоръка за членство в ЕС и ние трябва да имаме голям капацитет за водене на преговори, каза министър Николовски. В тази връзка той поиска обмяна на опит и помощ за македонската разплащателна агенция и работата с европейски програми.
Много е важно какви контроли ще заложите, за да сте сигурни, че средствата се разходват ефективно, заяви от своя страна министър Порожанов. Той разказа за дебатите по новата Обща селскостопанска политика в Съвета по земеделие и рибарство на ЕС и усилията за намаляване на бюрограцията при прилагане на европрограмите. Двамата министри се договориха и за обмяна на информация по други важни теми като финансовите инструменти в земеделието и въпросите свързани с безопасността на храните.

Победител в четвъртото издание на Националния конкурс за европейската награда за млади фермери е Виктор Асенов

Българският победител в четвъртото издание на Националния конкурс за европейската награда за млади фермери е Виктор Асенов. Той ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел.
Образованието на Виктор Асенов е в сферата на софтуера. Завършил е Информационна логистика в Техническия университет, но има знания в областта на земеделието и по-специално в оранжерийното производство. Той е член на Българската асоциация на оранжерийна продукция. Идеята му е да произвежда бутикова стока- домати чери, черни домати, които сега са модерни. Амбицията му е да стъпи и на световния пазар.
Виктор Асенов отглежда оранжерийно краставици на 6 дка. Оранжерията е изградена по проект по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.Проектът е базиран на блокчейн технология и гарантира прозрачност. Представлява приложение с QR код, който ще дава пълна информация за всеки продукт.

Държавите членки приветстваха предложението на EK за повишаване на настоящото ниво на субсидиарност

Държавите членки приветстваха предложението на Комисията за повишаване на настоящото ниво на субсидиарност, като същевременно настояха да се осигурят еднакви условия на изпълнение за държавите членки и да се запази „общият“ характер на ОСП.
Като цяло държавите членки подчертаха важната роля на директните плащания за постигане на целите на ОСП и изразиха съгласие, че директните плащания имат за цел да подпомагат доходите на земеделските стопани като компенсират съществуващата разлика между тях и доходите в други икономически отрасли и допринасят за справедлив жизнен стандарт.
Нашето председателство е едно от най-прозрачните и конструктивни, заяви министър Порожанов.Първите три заседания бяха посветени на Съобщението на Европейската комисия относно бъдещето на ОСП след 2020 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и земеделието“. Българското председателство структурира работата на Съвета под формата на серия от фокусирани дебати по основни елементи от Съобщението, с цел повишаване на разбирането на държавите членки по предложенията на ЕК и оформяне на общи насоки от Съвета, които да насочат ЕК при изготвянето на законодателните предложения.
ОСП следва да бъде допълнително подобрена чрез повишаване на сегашната й добавената стойност и чрез опростяване на политиката, съгласно новия модел за постигане на резултати с цел намаляване на административната тежест. Партньорството със земеделските стопани следва да бъде засилено и земеделските производители да останат в центъра на политиката.

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 9 767 360 милиона лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 9 767 360 милиона лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони.
Плащане получиха 700 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“, „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“, „Контрол на почвената ерозия“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Традиционни практики за сезонна паша на животните – пасторализъм.
Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а 25% - от националния бюджет.

В новата ОСП всички протеинови култури трябва да бъдат подкрепени с конкретни мерки и стабилен ресурс

Протеиновите култури трябва да намерят своето място в европейското земеделие, защото зависимостта от вноса им не е полезна от гледна точка на изхранването и безопасността на храните. Това заяви евродепутатът Момчил Неков на пленарната сесия в Стасбург по време на обсъждане на доклад относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури - поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор.
България има отлични възможности за производство на протеиновите култури. Фъстъците, като такава култура, произвеждани в региона на Садово, имат отлични качества и за разлика от вносните, садовските фъстъци не образуват афлатоксини. Това трябва да бъде поощрявано. Европейското производство създава и поддържа не само поминък, но и качествена и безопасна храна и това трябва да се знае и защитава.
В новата Обща селскостопанска политика всички протеинови култури трябва да бъдат подкрепени с конкретни мерки и стабилен ресурс, но трябва да се предвиди и механизъм за това тези култури да остават и да се използват в сектор "Земеделие" в Европейския съюз, а не да се изнасят в трети страни без добавената стойност от европейската субсидия.

Агрополитиката

22 250 хектара  са засегнатите от вредители и болести площ

22 250 хектара са засегнатите от вредители и болести площ

6-те държавни горски предприятия работят усилено по усвояване на увредената...

Пазари, борси, цени

Проектонаредбата за мляко и млечни продукти ще влоши конкурентната позиция на българските производители

Проектонаредбата за мляко и млечни продукти ще влоши конкурентната позиция на българските производители

С предложената Проектонаредба „Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия