Венцислав Върбанов отрече цената на пшеницата да се повишава спекулативно

През последните няколко години земеделските стопани не са имали проблеми с плащанията,  а администрацията в сектора е много добре подготвена.  Фермерите натрупаха опит и претърпяха генезис. Преди 10 г. производителите бяха плахи и неопитни, страхуваха се от новостите. Сега ползват консултантски услуги и имат самочувствие,  заяви  Венцислав Върбанов на семинар в Арбанаси.
 В момента актуална е мярката, която подкрепя неземеделски дейности в селските райони и по нея могат да кандидатстват бизнесмени, които да предложат проекти, свързани със занаяти и комунално-битови услуги. Тази мярка е доста интересна и има голям брой проекти, каза Върбанов. Според него 2018 г. е доста сложна година за земеделския сектор. Имаше суша и много дъждове. Цените на пшеницата се покачиха, особено на качествената, но не са спекулативни.
По повод на укриване на доходи от страна на земеделски производители, разкрити от НАП, Върбанов предлага да има регистър за работещите в сектора. В него ще бъдат декларирани всички доходи и разходи и ще се знае кой какво печели и губи.
По отношение на кадрите в селското стопанство, то липсва работна ръка и тук трябва да се смени политическият подход на държавата. България има нужда от вносна работна ръка отвън и от страни като Украйна, Молдова, Македония. За целта трябва да се облекчат условията по прием на работниците. За съжаление в тази посока много се говори, но нищо не се прави.

С презентации и дискусии по актуални теми учени посочиха основни и възможни решения за селското стопанство на България и Полша

Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша в новата финансова рамка на ЕС“ беше темата на традиционния, вече 12-годишен форум, който се проведе в София.
 Заместник-ръководителят на посолството на Република Полша в София, Анджей Мойковски излезе с приветствие, в което акцентира върху дългогодишните и ползотворни контакти между двете страни и най-вече върху сътрудничеството в аграрния отрасъл, в контекста на 100-годишния юбилей на българо-полските дипломатически отношения.
 В рамките на форума министърът на земеделието на Република Полша Ян Кшищоф Ардановски удостои проф. Димитър Николов, директор на Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия с почетен знак за заслуги към земеделието. Събитието бе израз на приятелски реверанс и държавно признание на дългогодишното сътрудничество между България и Полша в аграрната наука.
 С презентации и дискусии по актуални теми и проблеми учените посочиха основни и възможни решения с общ знаменател за селското стопанство на България и Полша в контекста на финансовите инструменти и политики на Общността.

Неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство се проведе във Виена

Неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство се проведе в периода 23–25 септември 2018 г. във Виена.
Дискусията на министрите се фокусира върху документ, изготвен от Австрийското председателство на Съвета на ЕС, относно приоритетните инструменти на Общата селскостопанска политика за обезпечаване на селскостопанското производство в целия съюз.
  Акцентът беше поставен върху ролята на ОСП за адекватна подкрепа на фермерите в усилията им да произвеждат висококачествена и безопасна храна.
 В заседанието на Съвета на ЕС по земеделие взе участие министърът на земеделието и храните Румен Порожанов. Той заяви, че
прилагането на инвестиционна подкрепа чрез ПРСР ще допринесе за увеличаване на конкурентоспособността на стопанствата, като едновременно с това ще спомогне за развитието на биологичното земеделие, енергийната ефективност и иновациите в селското стопанство.

Венцислав Върбанов: Казусът с газьола вече е решен

Отстъпка от газьола ще получат и тези, които не са били финансирани през изминалата година. Благодарение на своевременната намеса на АЗПБ по сигналите на свои членове и работата с отговорните институции, казусът вече е решен. Земеделските стопани, променили правно-организационната си форма ще могат да се възползват от подпомагането по схемата. Това заяви Венцислав Върбанов, председател на УС на АЗПБ.
Проблемът ще бъде решен и дори хората, имали подобен проблем през миналата година също ще получат парите си. Решението на проблема идва в последния момент, но АЗПБ сигнализира за тези случаи отдавна и се надяваме, че проблемът вече не стои на дневен ред, каза Венци Върбанов.
 Така  АЗПБ  защити интересите на фермерите, кандидатстващи по схемата на държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.

„Преструктуриране и конверсия на лозя” е най-атрактивната мярка от програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор

„Преструктуриране и конверсия на лозя” е най-атрактивната мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Чрез нея  винопроизводителите повишават своята конкурентоспособност. Подпомагат се собственици, арендатори или наематели на насаждения, които са регистрирани като лозарски стопанства. Те трябва да са получили Удостоверение за право на участие в мярката, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.
За област Шумен към момента са подадени 11 заявления за плащане по сключени договори. От тях до момента са изплатени 9 заявления на обща стойност от над 1,630 млн. лв. До края на финансовата година предстои изплащане на финансова помощ по още 2 договора за област Шумен. Те са на прогнозна стойност от близо 369 000 лв. Това съобщи директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ в Шумен Милена Чобанова по време на Деня на отворени врати в областната дирекция.
 Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за периода 2014-2018 г. разполагаше с бюджет от над 129, 469 млн. евро. За 2018 година са изплатени близо 23 млн. лв. по 144 договора за цялата страна. Бюджетът на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за този период е в размер на 50, 708 млн. лв. Това означава, че усвояемостта по мярката към момента е около 45%. Последните плащания ще бъдат извършени до 15 октомври 2018 г. Следващата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България ще бъде с период 2019-2023 г. Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия