С 30 % ще намалеят структурните фондове на Европейския съюз след излизането на Великобритания от ЕС

С 30 % ще намалеят структурните фондове на Европейския съюз след излизането на Великобритания от ЕС. Това показват различните сценарии след напускането на Великобритания, заяви евродепутатът Искра Михайлова
Великобритания е сред страните членки, които внасят повече, отколкото получават. Напускането и ще се отрази негативно на земеделието в България Страната допринася много за общия бюджет, но през 2019-2020 година очакванията са да не влязат около 8.714 млрд. евро. Под формата на директни плащания са предвидени според финансовата рамка до 2020 година 38 млрд. евро, да бъдат разделени и изплатени на страните членки през 2019. Така с липсите от вноската на Великобритания между останалите държави в Европейския съюз ще бъдат разпределени само 30 млрд. евро
Статистическите данни показват, че за една година Великобритания е внесла в касата на Евросъюза 11,324 млрд. евро, в същото време е получила само 6,98 млрд. евро. Като база за сравнение, друг основен донор е Германия, която за същата година е вкарала в съюза 26 млрд. евро, а е придобила от него 11 млрд.
Комисар Йотингер има доста по-умерени очаквания. Според него, с повишаването на размера на вноската на страните-членки, на 50% ще редуцира намаляването на бюджета от излизането на Великобритания.

Съветът реши да се намеси и да стабилизира пазара на млечни продукти през 2018 г.

Българското председателство получи пълна подкрепа за инициативата за координиран подход за издигане на обща кандидатура на ЕС за генерален директор на Организацията по прехрана и земеделие на ООН -FAO.
Тази агенция е в основата на действията на международната общност в борбата с глада. До този момент, ЕС не се явяваше единен и не събираше достатъчно подкрепа, негов представител да оглави хуманитарната организация, въпреки, че е един от най-големите донори .
Обсъден бе и механизмът за изкупуване на сухо мляко, който Европейския съвет реши временно да спре. Според този механизъм Европейската комисия изкупува сухо мляко на прах при фиксирани цени до определен праг, над който продажбите се правят на търг.Към настоящия момент са натрупани количества от около 400 000 тона, по-голямата част от тях закупени с цел подпомагане на производителите след криза от 2016 г. Тези запаси се съхраняват в складове на няколко страни членки и се отразяват на пазарната цена на млякото на прах.
Съветът реши да се намеси и да стабилизира пазара на млечни продукти през 2018 г., Това отговаря на ангажимента да се следят пазарите и да се гарантира своевременно и разумно използване на предпазната мрежа.

Земеделските стопани трябва да останат в центъра на политиката и ОСП след 2020 г. да им осигури подходящи стимули

Бюджетът за земеделие в следващата многогодишна финансова рамка е един от приоритетите на Българското председателство. Този дебат ще се проведе преди всичко на ниво Европейски съвет и попада в областта на компетентност на Съвета по Общи въпроси. В съвета по земеделие ние дадохме възможност на министрите да защитят добавената стойност на ОСП по отношение не само на земеделските производители, но и за всички европейски граждани, заяви министър Румен Порожанов.
Според българското председателство ОСП следва да разполага с адекватен бюджет. Само по този начин може да се гарантира, че политиката ще е в състояние да преследва заложените амбициозни цели по отношение на гарантиране на устойчивост на земеделието и околната среда и борбата с климатичните промени.
Съкращенията в бюджета на ОСП биха довели до изостряне на структурните предизвикателства, с които се сблъскват много селски райони, и до по-голяма финансова тежест за преодоляването им — за държавите членки.
Земеделските стопани трябва да останат в центъра на политиката и ОСП след 2020 г. да им осигури подходящи стимули.
Съветът на министрите се обедини около тезата, че Общата селскостопанска политика е от съществено значение за цялото общество. Тя трябва да остане хомогенна, конкурентоспособна, устойчива и адекватно финансирана политика.

Aкцентът на Шестата Националната среща на земеделските производители ще бъде дебатът по поземлените отношения

Aкцентът на Шестата Националната среща на земеделските производители ще бъде дебатът по поземлените отношения, компенсаторните мерки, ПРСР, както и зърнените пазари. Срещата ще протече под мотото „Обединени за нашето бъдеще“. Събитието отново ще събере на едно място високопоставени гости и стотици земеделски производители. В дискусията ще се включи Чеслав Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент.
По покана на председателя на АЗПБ Венцислав Върбанов в най-мащабния форум за родното земеделие ще вземат участие председателят на земеделската комисия към Народното събрание Десислава Танева и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Живко Живков. Гости на срещата са също така евродепутатът Владимир Уручев, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП. Генерална дирекция АГРИ към ЕК ще бъде представена от нейния заместник-директор – Михаил Думитру.
Министър Порожанов ще даде официалния старт на най-очакваното от земеделската общност събитие. Той ще представи приоритетите на българското председателство. Дискусиите ще започнат с панела, в който ще бъде обсъдено бъдещето на ОСП и промените в настоящия програмен период. Таваните на плащане и изравняването на субсидиите между стари и нови страни членки на ЕС, обвързаната подкрепа, новата „зелена“ архитектура и ПРСР ще бъдат разисквани.

Двойното качество на продуктите на единния пазар е унизително

Общо становище ще се представи в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент
В края на януари евродепутатът Момчил Неков обсъди с представители на българските институции, браншови и неправителствени организации парламентарно становище относно двойния стандарт при храните в Европейския съюз, което ще бъде внесено в Европейския парламент.
В дискусията участваха Мая Манолова, омбудсман на Република България, доц. д-р Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Република България, Димитър Маргаритов, председател на КЗП, представители на Министерския съвет, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, НЦОЗА, БАБХ, Богомил Николов, председател на Асоциация „Активни потребители“, представител от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, д-р Светла Чамова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България, Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Сдружение „Съюз Произведено в България“, Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Румяна Георгиева, парламентарен секретар на КРИБ, БСК, БТПП, представители от Национално движение на българските граждани.
„Внасянето на становище в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент относно „Двойното качество на продуктите на единния пазар“ е конкретна стъпка, която предприемам като български евродепутат и като част от общата кампания срещу тези унизителни за българските граждани търговски практики“, каза Момчил Неков при откриването на срещата.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Посланията от Шестата национална среща на земеделските производители ще отекват във времето

Румен Порожанов: Посланията от Шестата национална среща на земеделските производители ще отекват във времето

Земеделието е водещият бизнес в страна. Министерството на земеделието има...

Пазари, борси, цени

Бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на „Винария 2018“

Бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на „Винария 2018“

Единственият в света бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на  „Винария 2018“....

Хранителна индустрия

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово създаде уникален сорт сусам

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово създаде уникален сорт сусам

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово, създаде уникален сорт сусам, който може...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия